Zdrojem radioaktivního gama záření jsou pak stavební materiály, do kterých se přimíchával elektrárenský popílek.

Jak škodí

Radon je plyn, který se dostane vzlínáním ze země do staveb, tam se hromadí, váže se na částečky prachu, dostane se do plic a ty ozařuje. Důsledkem je zvýšené riziko rakoviny plic. Česká republika leží na starých horských masivech, ze kterých se radon uvolňuje, a tak ho tu máme opravdu hodně a stojí za to se nad ním zamyslet ještě dříve, než koupíte dům.

Gama záření vychází přímo z radioaktivních materiálů, tedy v tomto případě ze stěn, a ozařuje obyvatele domu přímo.

Radon ze země

Koncentraci radonu v domě musí změřit odborná firma, tedy sami ho nepoznáte. Pro orientační představu můžete ale využít mapy radonového indexu. Ty vám řeknou, jak je velká šance, že bude v místě stavby vzlínat ze země větší množství radonu.

Mapa je přibližná, radon se totiž do domu buď nemusí vůbec dostat, nebo naopak se hromadí lépe. Záleží na horninových zlomech, kvalitě hydroizolace rodinného domu, nebo zda je dům podsklepený. Obecně čím starší, tím hůře je na tom dům z hlediska radonu.

Radioaktivní stavební materiály

Domy Start Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj

Z radioaktivních materiálů se dříve i stavělo. Zdrojem radioaktivity je hlavně škvára z některých tepelných elektráren. Z té se vyráběly škvárové tvárnice a škvárobetonové panely. Z takové škváry je například asi 3000 rodinných domků typu Start, postavených v Praze, Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji (domy postavené v Brně a v jižních Čechách kontaminované nejsou) a bytové domy z poloviny 50. let na některých pražských sídlištích. Ze stavebních materiálů se neuvolňuje ani tolik radonu, ale v místnostech je zvýšená úroveň gama záření.

Nejlepší způsob, jak zjistit, zda se jedná o radioaktivní materiál, je nechat množství radioaktivity v místnostech změřit odbornou firmou, a to nejlépe ještě před nákupem. Na to ale většinou není čas. Jako základní vodítko tedy můžete použít dobu výstavby. Obecně se problémy s radioaktivním materiálem týkají domů z 60. - 80. let 20. století postavených z materiálů, ve kterých je škvára. Výjimkou je Jáchymov, kde jsou takové domy ještě starší. A také charakteristický vzhled domů typu Start.

Hodnoty radonu pro rodinné domy: Koncentrace radonu se měří v Becquerelech - Bq/m³

Nemělo by být překročeno

  • novostavby 200 Bq/m³
  • stávající stavby 400 Bq/m³
  • Nesmí být překročeno 1000 Bq/m³

Hodnoty záření pro rodinné domy: Záření se měří v mikrosievertech za hodinu

Nemělo by být překročeno

  • Novostavby 0,5 μSv/h
  • Stávající stavby 1,0 μSv/h
  • Nesmí být překročeno 10 μSv/h

Povinnost měřit radon je pouze u novostaveb. V případě, že je v domě překročena hodnota 1000 Bq/m³, je nutné provést protiradonové opatření, v takovém případě můžete žádat o státní příspěvek na protiradonové ozdravné opatření.

Shrnutí

U stávajících budov není povinné měřit hodnotu radonu v místnostech, ale je to informace, která vám pomůže rozhodnout, zda dům koupit, nebo ne. Po radonovém průzkumu se ptejte zvláště, když se dům bude na mapě nacházet v místě středního nebo vysokého radonového indexu. Zvýšená hodnota gama záření může být u domů postavených ze škvárových tvárnic.

*Zdroj informaci:

Státní jaderný ústav:* Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření (PDF)

Knihy Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj


Autorem článku je Ing. Martin Perlík, stavební inženýr, autor knihy Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů. Recenze knihy zde.


Titulní foto: Thinkstockphotos.com