Raiffeisen stavební spořitelna nabídne od 24. května nový překlenovací úvěr na řešení bytové situace. Překlenovací úvěry budou poskytovány bez splnění minimálního ukazatele zhodnocení. Bude snížen rovněž koeficient u propočtů životních minim pro tyto úvěry s nezajištěnou částkou nad 150 tisíc korun. Nový produkt nabízí okamžité úvěry bez čekací lhůty, je úročen desetiprocentní úrokovou sazbou. Zájemci musí mít naspořeno 50 procent cílové částky. Nabídka platí pro všechny žádosti o překlenovací úvěr podané u Raiffeisen stavební spořitelny od počátku dubna. Raiffeisen stavební spořitelna loni skončila hospodaření s čistým ziskem 140 miliónů korun. Zisk před zdaněním činil 270 miliónů korun. V roce 1998 Raiffeisen stavební spořitelna uzavřela s klienty 92 tisíc nových smluv na celkovou cílovou částku 11 miliard korun. Za rok 1998 firma poskytla 18,5 tisíce úvěrů v objemu 2,2 miliardy korun. Za pět let existence uzavřela spořitelna 380 tisíc smluv o stavebním spoření.