Hledá-li někdo co možná nejvyšší úrok u vkladů v případě nečerpání úvěru, není Raiffeisen stavební spořitelna tou nejvýnosnější variantou. Jejich služeb však s výhodou mohou využít účastníci do 25 let, kde jim spořitelna nabízí dnes již bezkonkurenční M-tarif. Úplně první stavební spořitelnou, která začala působit na trhu, byl ústav s názvem AR stavební spořitelna. Počátek poskytování služeb se datuje již na září 1993. V roce 1998 došlo ke změně akcionářské struktury, kdy do této doby byla majoritním vlastníkem Agrobanka Praha. Od tohoto roku je již 75 % akcií ve vlastnictví Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft a zbytek připadá na Raiffeisenbanku. Od stejného data je rovněž užíván i nový název Raiffeisen stavební spořitelna. I když Raiffeisen stavební spořitelna ve své podstatě začala jako první, v současné době je až čtvrtým největším ústavem svého druhu na trhu. K 31. květnu evidovala spořitelna téměř 350 tisíc smluv o stavebním spoření. Samotných úvěrových smluv ke stejnému datu měla spořitelna téměř 48 tisíc. Z toho klasifikovaných je celkem 427, což je méně než jedno procento. Bilanční suma přesahuje částku 11 miliard korun. Pozitiva Velkým plusem Raiffeisen stavební spořitelny je stálá existence tarifu M pro účastníky do 25 let. Výhodou tarifu je poloviční úhrada za smlouvu, tedy 0,5 % z cílové částky. Stejně tak každé navýšení cílové částky je spojeno s touto poloviční úhradou. Tento tarif je vhodný pro mladé účastníky se zájmem především o pouhé spoření, neboť zde velmi pomalu nabíhá parametr ohodnocení pro získání řádného úvěru, a tím pádem by se čekací doba na přidělení nemálo prodloužila. Raiffeisen stavební spořitelna jinak nabízí celkem čtyři varianty, které se odlišují rychlostí nabíhání parametru ohodnocení a délkou splácení úvěru. S úvěrem souvisí i další nemalá výhoda. Tou je bezplatné vyřízení řádného úvěru ze stavebního spoření. Poplatek je přitom spojen pouze s překlenovacím úvěrem. Poměrně zajímavým produktem v nabídce spořitelny je i neměnná splátka, což je forma překlenovacího úvěru, který umožňuje konstantní splátkové zatížení po celou dobu trvání úvěrového vztahu, a to samozřejmě i po překlopení do řádného úvěru. Ve své podstatě se jedná o praktické zjednodušení úvěrového vztahu. Raiffeisen stavební spořitelna rovněž patří mezi ústavy, které se nebrání poskytování úvěru, a to především překlenovacích. Jako jediné na trhu jí postačí na překlenovací úvěr za standardních podmínek pouze 20procentní akontace z cílové částky. Výhodou, která má však časové omezení, a to do konce roku, je možnost využití internetu pro žádost o úvěr. Žadatel tím získá 50procentní slevu na úhradě smlouvy a stejně tak polovinu u poplatku za vyřízení překlenovacího úvěru. Negativa Nevýhodou všech účastníků stavebního spoření, kteří zvažují čerpání úvěru a nemají nazbyt prostředků na dostatečnou akontaci z cílové částky, je existence klasické formy u řádného úvěru. Z toho důvodu je nutné pro přidělení cílové částky naspořit právě její polovinu. Podstatně větší nevýhodou, která se již týká účastníků, kteří chtějí jenom spořit a nemají zájem o žádný z úvěrů, je nižší úročení ve srovnání s konkurencí. Základní úrok na účtu je ve výši 3 % p. a. V případě, že střadatel spořil minimálně pět let, nečerpá žádný úvěr u stavební spořitelny a naspořil minimálně polovinu cílové částky, získá úrokový bonus ve výši jednoho procenta. Celkový úrok pak činí pouze čtyři procenta, což je nejméně v obdobném případě u všech stavebních spořitelen. Na trhu dokonce působí spořitelna, která stejné úročení nabízí automaticky i v případě čerpání úvěru, který je pak úročen standardně 6 procenty. Podobně jako jiné stavební spořitelny, má i Raiffeisen ve svých podmínkách určitá omezení při změně cílové částky a tarifu. Pokud účastník spoření provede nějakou takovou změnu, musí následně na to minimálně 12 měsíců čekat na přidělení cílové částky, což je nepříjemné v případě motivu urychlení data získání nároku na úvěr. - HN -