Zemina, která se vyznačuje se lehkostí a kyprostí. Přidává se k ostatním zeminám pro zkypření a pro vysoký obsah organických a minerálních látek. Rašelina má pH 3,5 až 5,5. používá se na setí semen a řízkování. Rašelina by se neměla přesušovat.