Ratejna bývala velká přízemní místnost v osadě nebo městě řipravená pro poutníky. Sloužila také pro společné bydlení rodin, pracujících u panského dvora. Uprostřed ratejny byla pouze jediná kamna, na kterých se vařilo a která celou budovu vytápěla.