Už před několika měsíci vyšla kniha Jaroslava Svobody Kompletní návod k vytvoření ekozahrady a rodového statku. Byla rozebrána. Je to totiž kniha, která konečně bere zahradu ne jako místo pro masakr benzínovou mechanizací a rozleptání pesticidy. Bere ji jako živou tvář země. Jako místo, které po staletí rostlo, tvořilo se, vytvářelo svůj obsah i emoce. Jako místo, kde příroda ví, co dělá, a člověk jen usměrňuje tok zeleně tam, kam chce on.

Tahle kniha dokáže člověka přesvědčit velmi jednoduše o tom, že není třeba zemi znásilňovat nakoupenou mulčovací kůrou. Že není třeba každý strom podetnout ve chvíli, kdy nedosáhnete na špičku koruny, a že k plotu se nehodí jen túje. Velkou silou knihy je síla slova. Není agresivní, nementoruje. Lidsky, jakoby sousedsky, dává lidem na vědomí, že příroda tu je mnohem déle než my a ví, co je pro ni dobré. Jako příklad bych dal jedinou větu, kterou jsem našel v sekci o trávnících: „Přírodu není třeba mít neustále pod kontrolou, je chytřejší než my a postará se o sebe i o nás, když jí nebudeme škodit."

V knize pak jsou nejen moudrá slova, ale také mnoho zajímavých a konkrétních rad. Když jsme se dotkli toho trávníku – třeba v této sekci najdete zajímavé informace o různých vhodných rostlinách do květnatého trávníku, které dokonce můžete jíst. Víte například, že listy mladých pampelišek jsou fantastickým prostředkem pro zlepšení zdraví diabetiků, protože obsahují inulin a zlepšují činnost slinivky břišní?

Kniha je komplexní. Zabývá se skladbou, tvorbou, údržbou zahrady, ovocných sadů i zvířat na zahradě. Zabývá se všemi aspekty. A přitom je to tak čtivá kniha, že jsem ji s chutí přelouskal jako beletrii. Jediné, co mě na knize zarazilo, je cena – 600 Kč je dost. Ale tyhle peníze stojí za to. Ušetříte je na nové sekačce.

Vydalo: nakladatelství Smart Press, s. r. o.

  • Formát 172 x 240
  • Pevná vazba, 352 stran, 599 Kč
  • ISBN: 978-80-87049-28-0

Václava Cílka asi znáte. Je to český geolog, klimatolog a především propagátor země. Ne země jako prostředku k výdělku, místa pro postavení dalších sídlišť a supermarketů. Zemi miluje a hledá její vnitřní souvislosti. Propojuje minulost se současností a snaží se hledat i cestičky do dnů budoucích. A právě proto se tento autor objevuje i v našich recenzích, protože lidé by měli hledat své cestičky k místu, kde žijí, kde si postaví dům, kde zasadí strom a zplodí syna.

Václav Cílek, kterému byla z rukou Václava Havla v roce 2009 udělena cena VIZE 97, vydal v nakladatelství Dokořán novou knihu. Jmenuje se Prohlédni si tu zemi. Jde vlastně z části o přetisk jeho esejů Krajina z druhé strany. Jenže tady je text rozšířený, změněný, doplněný.

Kniha opět obchází zemi a hledá souvislosti. Cílek preparuje cíp po cípu nejen česká zákoutí a vytváří homogenické stavby z historických paralel, genia loci i doteků současnosti. Je to tradiční Václav Cílek. Tyto stavby nechává volně viset nad krajinou a nechává na čtenáři, aby je užasle pozoroval, uctíval jako zázrak, nebo zatratil jako realistickou nemožnost.

Kniha však ukazuje i Václava Cílka samého. Jeho vývoj od Krajin vnitřních a vnějších, Makomu a dalších jeho děl. Jeho květnatá mluva se rozrostla do louky zarostlé výrazy, ve kterých se čtenář občas ztrácí. V některých pasážích mi přišla na mysl citace z Vančurova Rozmarného léta. „Co chcete říci, mistře,“ zeptal se kanovník, „zdá se mi, že jste na své cestě za výrazem došel až k stupni nesrozumitelnosti téměř zajímavé.“

Ano, mistr Cílek ve svém stupni poznání a výkladu už občas bloudí po stezkách nám až nepříjemně klikatých a uměle vykonstruovaných. Jeho snaha vzít českou zemi v širším světovém kontextu občas vyznívá uměle. Stejně tak nadbytečné se zdá býti zamyšlení o neet generation, nevýhodách moderních technologií… Ke konci knihy už má člověk pocit, že by se vše dalo shrnout do vět omílaných v domovech důchodců „za našich mladých let to bývalo všechno lepší“.

Přesto musím panu Cílkovi za Cílka poděkovat. Poděkovat za to, že se zde stále pohybuje někdo, kdo veřejně a populárně dokáže vzbudit v lidech zájem o místo, kde žijí. A ne jen povrchně. Kniha Prohlédni si tu zemi se opět snaží dostat pod povrch země, a to jak reálný, tak i ten imaginární.

Vydalo: nakladatelství Dokořán, s. r. o.

  • Pevná vazba, 265 stran,
  • ISBN: 978-80-7363-419-3