Foto: Rubble Master spol. s r.o., ŽSD a.s. Autor: Oficiální zdroj Foto: Rubble Master spol. s r.o., ŽSD a.s.Autor: Oficiální zdroj

Naproti tomu může být kvalita netříděné suti při nešetrné demolici a následné manipulaci významně snížena. Následné zpracování – drcení a třídění – probíhá rychle a efektivně. Materiály, získané při demolici, jsou tříděny do zvláštních kontejnerů. Jedná se především o organické materiály (dřevo), kovy a jejich slitiny, kamenivo (již použité či z výrubů z tunelů apod.) a maltoviny, nebezpečné odpady (nátěrové hmoty, azbest), plasty či textilie apod. (v závislosti na množství).


Samostatně jsou pak ukládány i minerální sutě i podle druhů:

  • betonová suť
  • cihelná stavební suť
  • živičné sutě (asfaltové kry z rekonstruovaných komunikací a zpevněných ploch)
  • výkopová zemina

ČTĚTE TAKÉ:

Přednosti recyklace stavebních a demoličních materiálů:

  • opětovné využití stavebního odpadu jako plnohodnotného stavebního materiálu
  • úbytek starostí s odvozem a likvidací stavebního odpadu
  • snížení nákladů na odvoz a likvidaci nevyužitelného stavebního odpadu
  • úspora přírodních zdrojů stavebních surovin
  • úspora energií a dalších nákladů, potřebných pro výrobu nových stavebních hmot
  • eliminace vzniku dalších skládek

Foto: Rubble Master spol. s r.o., ŽSD a.s. Autor: Oficiální zdroj Foto: Rubble Master spol. s r.o., ŽSD a.s.Autor: Oficiální zdroj

V neposlední řadě je důležitou skutečností i několikanásobně nižší cena recyklovaných stavebních materiálů například oproti přírodnímu kamenivu, které je jím často nahrazováno. Nemusí tak vznikat další lomy či pískovny, které zabírají ornou půdu či hyzdí krajinu.

Příště: Recyklace stavebních materiálů III. - Recyklační technologie

Foto: Rubble Master, spol. s r. o., ŽSD, a. s.