Foto: Rubble Master spol. s r.o., ŽSD a.s. Autor: Oficiální zdroj Foto: Rubble Master spol. s r.o., ŽSD a.s.Autor: Oficiální zdroj

Základními operacemi procesu recyklace stavebních materiálů jsou předtřídění, drcení a následné třídění, podle potřeby mohou být jako přídavné operace zařazeny ještě sekundární drcení a třídění. S postupnou certifikací některých výsledných produktů recyklace následuje v řadě linek zařazení další technologické operace – separace lehkých a prachových částic a případně i praní tak, jak je to dnes již běžné ve stabilních recyklačních zařízeních v Evropské unii.

Podle typu lze rozdělit recyklační technologie na mobilní a stacionární, přičemž v ČR zatím převládá spíše první typ, v mobilních třídících a drtících linkách je zpracováváno až 90 % veškerých recyklovaných materiálů. Na začátku šlo o velmi rozměrné stroje, samostatně nepohyblivé, jejich nevýhodou byla především nutnost dovozu surovin určených k recyklaci z celého prostoru se stavebním odpadem. Systém byl zdlouhavý a nehospodárný. Po roce 2000 začaly být používány v širší míře drtiče a třídiče s pásovými podvozky, tyto stroje již mohou být současně dálkově ovládány pracovníkem na rypadle či nakladači, kterým je drtič zavážen.

ČTĚTE TAKÉ:

Foto: Rubble Master spol. s r.o., ŽSD a.s. Autor: Oficiální zdroj Foto: Rubble Master spol. s r.o., ŽSD a.s.Autor: Oficiální zdroj

Z důvodu snížení provozních nákladů však bývá technologie recyklace v praxi často využívána pouze v části základního řetězce – ať už jde o využívání třídících zařízení bez drtiče, nebo naopak o pouhé využívání samostatného drtiče. Samostatné třídiče se osvědčují především při recyklaci výkopové zeminy, samostatné drtiče už tak jasnou pozici nemají, takto je využívají především stavební firmy, které se nezabývají recyklací stavebních materiálů primárně, ale drtiče využívají na konkrétní stavbě k likvidaci vzniklé stavební sutě, aby tak snížily celkové náklady na její odstranění a zpracování. Takto vzniklý recyklát se však nehodí do nosných vrstev staveb či komunikací.

Obecně však v případě recyklace, tak jako jinde, platí, že k ekonomickému a kvalitnímu zhodnocení stavebních sutí je doporučováno vybrat si odbornou firmu. K nejkvalitnějším zařízením patří v současnosti specializovaná strojní zařízení s odlučovači, lapači prachu či vodními pračkami.

Příště: Recyklace stavebních materiálů IV.: Kvalita a využití recyklátu

Foto: ŽSD, a. s., Rubble Master, spol. s r. o.