Ředidlo, jinak také rozpouštědlo, je tekutina, která se používá ke zlepšení roztíratelnosti nátěrových hmot a k odstraňování starých nátěrů a skvrn. Složení ředidla se liší podle použití, nejčastěji obsahuje toluen, xylen, benzín a ethanol. Při práci je třeba dbát opatrnosti, protože obsažené látky jsou toxické a vysoce hořlavé.