Refektář je společná jídelna mnichů v sakrálních stavbách.