Vodorovné konstrukce

Stropy, které ve starších budovách bývají nad suterénem monolitické, v patrech dřevěné, je třeba opět posoudit sondami. Platí to hlavně pro dřevěné stropy a jejich zhlaví, zda nejsou napadeny hnilobou nebo houbami. S monolitickým stropem většinou nejsou spojeny žádné problémy, u dřevěných stropů bývá častým problémem jejich prohýbaní a houpání. Je věcí projektanta-statika navrhnout takové řešení, které je funkční a zároveň ekonomické. Jedním řešením je zpevnění dřevěného stropu příložkami, které omezí nežádoucí průhyby. Pro tento případ je ale důležitá kontrola každého zhlaví stropních trámů. Dalším řešením je vložení nezávislého, nového stropu, obvykle z ocelových profilů fungujících jako statický nosič, které doplňuje ztracené bednění z trapézových plechů s následným vyztužením a přebetonováním. Pozor, staticky náročnější může být v tomto případě vytvoření otvoru pro nové schodiště.

Schodiště

Často nedoznává změny, pouze se upravuje povrch nebo se provádí celková renovace, nezřídka kdy se ale setkávám s nutnou úpravou vzhledem k nepohodlnosti. Z dřívějších dob znám schodiště spíše s vyššími a užšími nášlapy, které nemusí každému vyhovovat. U dřevěných schodišť se náhrada/výměna realizuje snadněji, konstrukce se snadno odstraní, upraví se zvětšením prostor pro schodiště nové, které si truhlář zaměří na míru a bez problémů vyrobí a osadí. Schodiště monolitické nabízí úpravu pomocí vyrovnání stupňů dobetonováním, nadbetonováním, řešení bývají ale technologicky dost krkolomná. Monolitické schodiště nedoporučuji bourat, ale odstranit odříznutím, abychom vzniklými otřesy neporušili jiné konstrukce.

Krov a střešní plášť

Vyžadují zvýšenou pozornost hlavně v případě, že nebudeme do konstrukce zasahovat. Doporučuji při objevení jakýchkoliv ložisek a náznaků plísní nebo hub nechat provést mykologický průzkum s návrhem ošetření nebo výměny. Pokud převažuje v rámci využití podkroví demontáž částí krovů nad zbytkem, doporučoval bych zvážit kompletní výměnu a celý nový krov řádně ošetřit máčením řeziva. Cenově náročné bývá někdy požadované maximální uvolnění půdorysu podkroví bez použití podpěrných sloupků, využívají se obvykle ocelové rámové konstrukce. Jejich výroba a osazení je nákladná a musí ji provádět zkušený zámečník.

Při nadezdění podkroví jako plnohodnotného patra se pro střešní konstrukci jeví nejvýhodnější použít střešní sbíjené vazníky, které jsou nejen lehké, ale i levnější než klasický krov. Jen pro návrh je potřeba zadat zamýšlenou střešní krytinu kvůli váze a také, pokud budeme spodní pásnici vazníku zatěžovat například v rámci úložného prostoru.

Článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada 2/17