„Někdy letos na jaře, když jsme začínali stavět, jsme předpokládali rychlejší postup všech prací. Ani ne tak stavebních, protože jsme věděli, že ty nelze moc urychlit, ale hlavně při jednání s úřady,“ říká na úvod první „bilanční“ schůzky majitel nemovitosti.

Především bylo překvapením množství různých stanovisek, souhlasů a dalších „papírů“, které je potřeba dát dohromady a připravit při takové rekonstrukci. „Mysleli jsme, že uděláme ohlášku na stavební úřad a pojedeme… Ale protože potřebujeme připojit dům na kanalizaci, která vede v přilehlé komunikaci, řešíme už druhý měsíc příslušná povolení,“ popisuje majitel společně se stavbyvedoucím.

A můžete kromě složitého papírování přiblížit, jak se vyvíjí celý projekt po finanční stránce? „Několik desítek tisíc nás stála projektová část, která byla nutná pro všechna povolení, ale zároveň je podkladem pro další kroky rekonstrukce. Bez jasně specifikovaného zadání nemůžete po jednotlivých profesích chtít závaznou cenovou nabídku,“ říká majitel domu. Další desítky tisíc stálo vyklízení, zemní a bourací práce a také různé odvozy materiálů. „Stavební práce, které jsme zatím provedli, byly především o betonu, cihlách a podobných záležitostech. V tomto směru jsme utratili něco přes sto tisíc korun. To nejhorší teprve přijde: podlahy, kotel, vybavení,“ směje se majitel, připravený na to, že taková rekonstrukce je zároveň nikdy nekončícím vírem v peněžence investorů.

Rozpočet stavby - několik dobrých rad:

Hlídejte si dobře jednotlivá řemesla, nechte si na začátku dobře připravit projekt, nejlépe s přesnou specifikací jednotlivých položek. Chtějte po dodavateli závaznou cenovou nabídku s konečnou cenou. Nebojte se ptát, zda ceny zahrnují DPH, dopravu, případné likvidace obalů a dalších materiálů. Chtějte na větší části dodávky Smlouvu o dílo, která také specifikuje záruky a řešení případných reklamací. Nebojte se také na vybranou firmu informovat u jiných klientů, přece jen není nad osobní referenci. U stavebních prací typu betonování, izolace, rozvody si ověřte, že firma zná správné postupy, pokud máte najatý technický dozor investora (TDI), požádejte ho o přesný harmonogram a návaznost jedotlivých dodávek. Obecně platí, že dobrým plánováním i koordinací jednotlivých subdodavatelů lze dosáhnout zajímavých úspor, nejen času, ale hlavně financí.

Foto: www.thinkstock.cz, investor