Tentokrát vyrážíme do Izraele a jeho slavného starodávného města Jeruzaléma. Tady na okraji města stála zemědělská usedlost, která ovšem během času byla obklíčena rozrůstajícím se městem a přestala splňovat svou funkci. A tak se její funkce přesunula ze zemědělsky užívaného stavení mnohem dál. Ke komfortnímu bydlení.

Problémy vyřešeny!

I tady byly typické problémy s podobnou konverzí – regulační stavební zákony, historická hodnota, příliš silné zdi bez oken, málo světla, těžko diferencovatelné prostory… To zná i v České republice kdokoli, kdo se snažil zrekonstruovat staré historické domy.

U Matti Rosenshine Architects přišli s celkovou koncepcí rozvoje farmy, kdy připravili přístavbu, doslova vhánějící světlo dovnitř. Stará konstrukce byla maximálně otevřena a na větší části byla přistavena z betonu, skla a kamene další část, tentokrát s výrazným prosklením, a to jak ve svislých, tak vodorovných konstrukcích. Protože by uvnitř přece jen byla příliš tma, dokázali autoři vyjednat proražení kopule v kuchyni a vytvoření rozměrného světlíku.

Všechno se povedlo. Všude proudí mnoho světla a je jen málo míst, kde se musí opravdu více svítit. Ostatně o zvýšení světlosti se starají sice šedé, ale vysoce lesklé luxusní stěrky na podlahách, takže interiér je osvětlen nejen světlem přímým, ale i rozptýleným.

Velmi zajímavě působí kontrasty starého zdiva a probetonovaných částí, ale i výborná provázanost starých kamenných bloků a nové přístavby z opracovaných kamenných kvádrů, zasazených do zelené zahrady.