Změna využití podkroví obvykle vyžaduje provedení rozsáhlé rekonstrukce. To obvykle znamená najmout architekta a projektanta, někdy také elektrikáře a instalatéra. Náklady na takovou studii jsou podobné ceně projektu nového rodinného domu. Je to proto, že podle platného stavebního zákona vyžaduje jakýkoli zásah do nosného prvku stavby stavební povolení, tedy vypracování technické dokumentace autorizovanými osobami. S ohledem na tuto skutečnost se vyplatí předem posoudit technický stav podkroví a možnost vlastních úprav, čímž můžete ušetřit nemalé finanční prostředky.

Skladba podlahy v podkroví:

Zdroj: Youtube

Sonda do stropu

Nejlépe je však provrtat strop a v podkroví rozvrtat část stropu mezi trámy. Tím získáte představu, o jaký typ stropu se jedná, z čeho je vyroben, jak je stropní vrstva vysoká, jaký je typ a rozteč nosných trámů (monolitické, železobetonové prefabrikáty, vazníky), jaké je uspořádání podlahy (tj. na kterých nosných stěnách jsou nosníky podepřeny a jaká je tloušťka nadbetonávky). Pravděpodobně nikdo nebude mít problém s rozluštěním deskových podlah, zejména podlah s dutým jádrem. Trhliny a často i výrazné poruchy ve spojích sousedních desek jsou téměř normou. Lze je pozorovat v rovnoměrných intervalech od 60 do 150 cm s odstupňováním po 30 cm. Takové stopy na stropě a opakující se na podlaze podkroví téměř jistě ukazují na takový strop. Nejobtížněji se rozpoznává dobře provedený, rovný železobetonový strop. Vše se však vyjasní, když vyvrtáte do stropu sondu. Pak zjistíte tloušťku stropu (obvykle mezi 6 a 15 cm).

Rozložení výztuže stropu

Musíte také prozkoumat, jaké je rozložení stropní výztuže. Můžete k tomu použít detektor kovů nebo můžete provést odkryv, tj. odstranit kryt tyčí v malém úseku, např. 40 x 40 cm. Mimořádně důležité je, aby se odkryv prováděl ze strany stropu, nikoliv ze strany podlahy, protože hlavní výztuž stropních desek se nachází v jejich spodní vrstvě, zejména ve středních částech místností. Tenké pruty o průměru 4,5 mm nebo 6 mm ve vzdálenosti 15 až 33 cm jsou tzv. roznášecí výztuží, tj. nenosnou výztuží.

Nosná výztuž

Silnější pruty o průměru 8-16 mm, probíhající v rozestupech 5 až 15 cm, jsou hlavní neboli nosnou výztuží. Je také důležité, zda jsou tyto pruty hladké, nebo žebrované (žebrované pruty mají mnohem vyšší pevnost). Tento typ uspořádání výztuže označuje jednosměrně vyztuženou železobetonovou podlahu, která je často založena na podélných nosných stěnách, a to jak vnějších, tak vnitřních. Příčně vyztužené železobetonové stropy se vyskytují v domech s velkými místnostmi téměř čtvercového tvaru. To je případ, kdy všechny pruty mají podobný nebo dokonce stejný průměr a tvoří čtvercový rastr s oky o velikosti 6 až 12 cm, zatímco nosné stěny, na nichž jsou podepřeny, tvoří obdélník a jsou tlustší než 12 cm.

Zdroj: forbes.com, thisoldhouse.com