K přístupu na půdu se velmi často používal žebřík nebo žebříkové schodiště. To umožňovalo využít malé a stísněné prostory, jako jsou předsíně, chodby nebo koupelny, pro vertikální komunikaci. Výsledkem byl malý otvor ve stropě o rozměrech přibližně 60 x 80 cm. Po přestavbě podkroví na obytné prostory musí schodiště odpovídat normě, což znamená, že zabírá mnohem větší plochu a většinou vyžaduje vybourání velké části stropu.

Výroba schodů do podkroví:

Zdroj: Youtube

Pozor na překážející šikminy

Další překážkou se mohou ukázat strmé šikmé střechy, které si takříkajíc vynucují umístění vstupu do podkroví v jeho centrální zóně, tj. tam, kde se dá pohodlně stát (minimální výška 210 cm). Na druhou stranu, navrhnout dvouramenné schodiště obvykle znamená obětovat jednu z místností v přízemí pro komunikaci, a koneckonců rekonstruujete proto, abyste zvětšili obytný prostor domu, ne abyste ho omezili. Kromě toho si tento typ schodiště vynutí vážný zásah do stropní konstrukce, protože bude nutné vyříznout otvor o rozměrech minimálně 180 x 260 cm (doporučeno 250 x 380 cm).

Schodiště vně budovy

Někdy může být dobrým řešením zhotovit uzavřené schodiště vně budovy a využít k tomuto účelu například verandu nebo umístit schodiště do štítové části domu. Vyhnete se tak renovaci stropu, získáte pohodlné schodiště a dobré propojení s místnostmi v obou podlažích. Doporučujeme vám zvážit jednopodlažní schody nebo dělené schody, tj. schody s několika stupni umístěnými kolmo k hlavnímu podlaží, protože obvykle způsobují nejmenší zásah do konstrukčního systému stropu. Otvor pak může být široký pouhých 80-90 cm.

Otvor ve stropě

U dřevěných trámových stropů a Kleinova stropu není většinou nutné žádný z trámů vyřezávat. Zpravidla je nutné pouze odstranit část stropu nebo cihlové desky v délce asi 330 cm a případně přidat náhradu, tj. další kolmý trám, o který se podepře schodišťová dráha. U stropů s hustým žebrováním se nejčastěji vyplatí odstranit jeden nebo dva stropní trámy a na nich spočívající duté bloky, aniž by došlo k poškození konstrukce. Totéž může platit pro železobetonové prefabrikované podlahy. Často je možné odstranit (zkosit, vyříznout) pouze jednu desku, aby se uvolnilo místo pro nové schodiště. Zásah do monolitické železobetonové podlahy vždy vyžaduje zapojení statika, protože je často nutné podlahu na okrajích otvoru vyztužit nebo zajistit dodatečnou podporu sloupů.

Zdroj: forbes.com, thisoldhouse.com