Nejprve je třeba zjistit, z čeho je strop vyroben a jaké je jeho konstrukční uspořádání. V ideálním případě byste měli mít k dispozici původní plán domu, protože pak se celá práce smrskne na potvrzení získaných informací, tj. změření roztečí nosných stěn, výšky podlah a potvrzení typu stropu. To však není příliš častá situace, protože plány domu obvykle chybí. Nemusíte se tím však nechat vyvést z míry, protože může stačit vizuální prohlídka, vytvoření náčrtu na základě několika měření, vrtání do stropu nebo provedení malé sondy pod povrch stropní konstrukce.

Dřevěný strop

A s jakými typy stropu se můžete setkat? Začneme dřevěným stropem. Ten je obvykle součástí střešní konstrukce, jako jsou krovy, vaznice s límcovými trámy, vaznice s krokvemi a se záklopem nebo závěsné vaznice. Trámy mají často průřez 18 x 24 cm a jsou rozmístěny ve stejné rozteči jako krokve (80-150 cm). Mohou být zespodu viditelné nebo zakryté podhledem. Takzvaná slepá podlaha je tvořena prkny. Dříve to byl běžný typ podlahy, ale kvůli své hořlavosti byl vytlačen keramickými a železobetonovými konstrukcemi.

Jak se staví podlaha v podkroví?

Zdroj: Youtube

Kleinův strop

Jde o konstrukci tvořenou ocelovými I-nosníky a výplní z cihel na cementovou maltu. Výztuž z bednění nebo ocelových tyčí je obvykle rozmístěna v každé druhé spáře. Jedná se o typ stropu velmi často používaný v podkroví, zejména v úsporném provedení s tzv. lehkou deskou, tj. cihlami kladenými naplocho. Kleinova podlaha či Kleinův strop je typ železobetonového stropu, který byl vyvinut a patentován v první polovině 20. století českým inženýrem Františkem Kleinem. Je to jednoduchý, ale efektivní způsob, jak vytvořit stropní konstrukci, která je pevná, ale zároveň relativně lehká a ekonomicky výhodná.

Železobetonové stropy

Deskový nebo žebrový strop je velmi univerzální monolitická konstrukce, tj. kompletně zhotovená na místě. Lze ji téměř libovolně tvarovat a přizpůsobovat konkrétním podmínkám. U rodinných domů se často nepoužívá, protože vyžaduje výpočty, plné bednění, zručnost a přesnost při vázání výztuže. Ve výjimečných případech se ale může stát, že na ni ve vašem domě narazíte. Pokud nebude narušeno provázání či fixace stropu na obvodové stěny, máte na 50 % vyhráno. Těch zbylých padesát procent bude problém s otvorem pro schodiště.

Prefabrikovaný deskový strop

Všechny prefabrikované deskové stropní prvky se vyrábějí v továrně a po dodání na staveniště a správném položení jsou připraveny k okamžitému použití. K montáži je obvykle zapotřebí jeřáb, proto se v rodinných domech používají méně často. Výjimkou jsou dutinové desky, které se častěji používaly v rodinných domech. Rozhodly o tom výhody, jako je rovný spodní a horní povrch, snadná montáž bez podpěr a bednění, plná únosnost ihned po položení.

Vizuální kontrola podlahy v podkroví

V mnoha případech lze již zběžným pozorováním zjistit, o jaký strop se jedná a které stěny jsou nosné. To je případ trámových stropů dřevěných a Kleinových. Zjednodušeně řečeno, trámy s roztečí 80 či až dokonce 160 cm jsou viditelné zejména při vstupu do podkroví a někdy také z obytných prostor. Často je uspořádání trámů viditelné i na stropě. Naznačují to rovnoběžné trhliny v omítce nebo charakteristické změny barvy (vznikající při tepelných mostech). Poměrně snadno lze také rozpoznat stropy s hustě žebrovou konstrukcí (trámy vzdálené od sebe 30 až 60 cm). V tomto případě mohou být na stropě v oblasti trámů rovněž patrné praskliny nebo změna barvy.

Zdroj: forbes.com, thisoldhouse.com