align: right

Původní podkroví tohoto domu nebylo obývané. Sloužilo k uskladnění sena, starého harampádí a k sušení prádla. Tomu odpovídala i konstrukce stropu: dlouhé, osmimetrové trámy přes celou šířku domu nesly nahrubo ohoblovaná prkna, na nich pak byla položena hliněná mazanina. Ta byla na půdě pochozí, protože se předpokládalo pouze občasné využití půdy. Směs hlíny a slámy ve výšce zhruba deseti centimetrů zároveň izolovala přízemí.

Strop přízemí byl klasicky řešený podbitými prkny, na kterých byl natlučený rákos. Na něm pak ručně házená štuková omítka. Na výšku trámu pak ve skladbě stropu byla vzduchová mezera, která také pomáhala izolovat přízemí. „My jsme se po poradě s architektem rozhodli trámový strop odhalit a přiznat. To znamená, že stavební firma celý strop až na trámy demontovala a vyčistila trámy. Klasicky bruskou, centimetr po centimetru,“ popisuje majitel aktuální postup změny stropu. „Chceme, aby v přízemí vynikl 'vesnický' charakter prostoru. Ten máme spojený s trámovím, s masivním dřevem, které v tomto případě pouze napustíme a ošetříme. Obrovské trámy v sobě sice mají drobné dírky po hřebících, ale to vůbec nevadí,“ dodává manželka majitele. „Na trámy se pak položí palubky, na ně další vrstva OSB desek. Tu překryje kročejová izolace a tenká vrstva betonu. Tato skladba stropu bude kotvená pomocí speciálních profilů do bočních zdí. Tím se dům zpevní a 'prováže',“ popisuje technické řešení stavbyvedoucí realizační firmy.


Autor: Archiv autora Autor: Archiv autora

Z hlediska užívání je ale důležité, jak bude celé podkroví vyřešené. „Protože máme malé děti, chceme, aby v podkroví byla samostatná ložnice a dětský pokoj. Samozřejmě k němu je potřeba sociální zázemí a diskuse vedeme o tom, zda koupelnu umístit i do prvního patra, nebo ne,“ říká majitel. Dva poměrně velké pokoje budou osvětlovat střešní okna a světlá výška v krovu bude kolem 4,5 metru. „Nebudeme pokoje v patře snižovat podhledy nebo podbíjet podkroví sádrokartonem, ale naopak necháme vysoký strop a použijeme opět přírodní dřevo,“ říká majitel. „Samozřejmě bude podkroví nutné dobře izolovat, použijeme cca 20 cm tlustou vrstvu skelné vaty,“ doplňuje ho vedoucí stavby.

Po několika měsících práce projekt běží v naplánovaném harmonogramu a za přibližně tři týdny až měsíc by měla být dokončena nová střecha, bude hotový strop a stavba připravena pro práce, které mohou pokračovat během zimy: instalace, stavba příček a další interiérové věci.

Příště: Jak s fasádou: zateplení, barevnost. Zvolit okna dřevěná, nebo plastová?