Terasa postavená nad místností – velmi často nad vchodovou částí domu či verandou, je konstrukce, která by měla bez závad vydržet mnoho let. „Bohužel technologie a materiály používané před lety nebyly dokonalé, a proto se někdy na stropě místnosti pod terasou objevují skvrny od zatékající vody, vlhkosti a následně plísně. To bývá akutní zejména v případech, když byla původní veranda pod terasou přebudována na koupelnu,“ vysvětluje Ing. arch. Vojtěch Pošmourný z architektonického studia Bianco Architects.

Odstranění starých vrstev: demontáž terasy

Prvním krokem je rozebrání terasy až na její základ. Keramické dlaždice je třeba seškrábat a odstranit potěr a případné zbytky izolace a hydroizolace. Základem nové terasy by měla být betonová deska, kterou je v případě potřeby třeba opravit pomocí polymercementové malty (PCC), která je pružná a má zvýšenou přilnavost. Povrch by měl být rovný a hladký. V případě potřeby lze v této fázi profilovat sklon terasy. Měla by se nechat vyschnout.

Oprava netěsné terasy a balkonu:

Zdroj: Youtube

Izolační vrstva

Terasa nad vytápěnou místností jako obálka by měla mít slušnou vrstvu tepelné izolace. Současné standardy jsou v tomto ohledu mnohem vyšší než před lety. V situaci rekonstrukce může být obtížné položit dostatečně silnou vrstvu. Z tohoto důvodu je dobré volit tepelněizolační materiály s co nejnižším součinitelem tepelné vodivosti λ, např. extrudovaný polystyren místo běžného polystyrenu. Pokud se pod terasou nachází nevytápěná místnost, např. garáž, může být vrstva tepelné izolace tenčí, ale mělo by se to udělat tak, aby terasa nepromrzala. Pod izolaci by měla být položena těsná vrstva parotěsné fólie.

Důležité detaily: oplechování okrajů

Jedním z míst, kde se začíná zhoršovat stav terasy, jsou její okraje. Okraje terasy by měly mít profilované vybrání pro oplechování a měly by být rovněž opatřeny hydroizolací. To platí jak pro konstrukční desku, tak pro tlakovou vrstvu. Měly by být proto dokončeny se zvláštní péčí. K tomu lze použít oplechování z ocelového plechu s povrchovou úpravou nebo mnohem dražší systémové hliníkové okapové profily. Měly by být vlepeny do okraje terasy (5-6 cm) pomocí pryskyřice, bitumenu nebo malty - materiálu, který je kompatibilní s hydroizolací a nemá destruktivní vliv na plech. Musí být také mechanicky upevněny do betonu. Kromě toho se přes pryskyřici na horní straně oplechování nalepí těsnicí páska.

Nová betonová vrstva

Na izolaci položte ochrannou stavební fólii o tloušťce nejméně 0,3 mm a vytvořte nový betonový podklad jako přítlačnou vrstvu. Ta musí mít tloušťku nejméně 4 cm. Podél okrajů je dobré vytvořit sklon cca 3 mm, aby bylo možné upevnit lemování okrajů a nic nepřečnívalo.

Zdroj: modernize.com, homebuilding.co.uk