Terasa postavená nad místností – velmi často nad vchodovou částí domu či verandou, je konstrukce, která by měla bez závad vydržet mnoho let. Bohužel technologie a materiály používané před lety nebyly dokonalé, a proto se někdy na stropě místnosti pod terasou objevují skvrny od zatékající vody, vlhkosti a následně plísně. Problémy bývají zejména v rozích místnosti pod terasou a jejich příčinou může být i tepelný most. „Terasy postavené nad vchodovou částí domu nebo nad verandou byly ve dvacátém století velmi oblíbené. Problém je, že se většinou jedná o vnější roh domu, náchylný ke vzniku tepelného mostu i zatečení. Smutné zkušenosti máme u takových teras opravovaných v devadesátých letech, kdy se stavební firmy učily za pochodu a některé technologie příliš nezvládaly,“ vysvětluje Ing. arch. Vojtěch Pošmourný z architektonického studia Bianco Architects.

Hydroizolace teras a balkonů transparentním PU nátěrem:

Zdroj: Youtube

Tenkrát jsme to ještě neuměli

Terasy byly často neizolované, takže někdy promrzaly. Hydroizolační vrstva byla často řešena nátěrem z gumoasfaltu, takže mohla po mnoha letech popraskat. Důvodem ke komplexní opravě terasy mohou být i tmavší skvrny na stropě, které mohou být známkou promrzání špatně izolované konstrukce. Terasy se obvykle dokončovaly keramickými dlaždicemi lepenými na podklad. Ty začnou odpadávat, když se pod ně dostane voda. Velmi častou příčinou poškození terasy je nevhodná úprava okrajů terasy, zejména okrajů obkladů, nebo chyby v upevnění zábradlí.

Zjistěte příčiny problémů

Nedostatečné utěsnění, nebo použití nevhodných materiálů způsobuje zatékání do terasy. Chyby jsou o to bolestivější, že jejich oprava vyžaduje stržení prakticky všech vrstev ležících na terasové desce. Způsob opravy terasy by měl záviset na typu závady. Proto je třeba nejprve zjistit příčinu a následně tomu přizpůsobit plánovanou opravu. Bohužel, někdy může být nalezení zdroje netěsnosti jako hledání jehly v kupce sena. Terasy jsou vyspádované, takže umístění skvrn na stropě nemusí nutně odpovídat umístění netěsnosti v jeho vrstvách. Pokud se problémy množí, je nejlepší terasu předělat, což zahrnuje seškrábání všech vrstev až na betonovou desku.

Vrstvy terasy v patře

Terasa nad verandou se skládá z vyspádované betonové podlahové desky, parozábrany, tepelné izolace a stavební fólie jako separační vrstvy. Následuje podkladní (roznášecí) vrstva, hydroizolace pomocí malty a vše zakončuje keramická podlaha s lepidlem. 

Oprava celé terasy

Než flikovat závady postupně, je lepší provést komplexní opravu terasy, aby byla pěkná a funkční po mnoho let. To lze provést několika způsoby, včetně použití materiálů a technologií, které stavitelé před třiceti lety neznali. Důležité je, aby veškeré opravy zatékající terasy byly prováděny pečlivě a nedošlo k žádným chybám. Zvláštní pozornost je třeba věnovat správnému provedení hydroizolace, zajištění okrajů terasy nebo upevnění zábradlí. Všechny vrstvy nové terasy se musí vejít do vzdálenosti od betonové desky se sklonem k prahu terasových dveří. Doporučuje se nejprve vypočítat tloušťku jednotlivých vrstev, aby bylo možné zvolit správné materiály.

Zdroj: modernize.com, homebuilding.co.uk