Modernizace komína není problém, pokud jsou kouřovody vyrobeny z keramických tvarovek odolných vůči kyselinám. Ty jsou univerzální a vhodné pro odvod kouře ze spotřebičů na pevná paliva a spalin z kotlů na kapalná paliva, ale tyto typy komínů se používají teprve v poslední době.

Přestavba komína:

Zdroj: Youtube

Nerez a keramika

V dnešní době existuje řada univerzálních komínových systémů. Pro spotřebiče na pevná paliva jsou nejvhodnější ty s kvalitní keramickou vložkou, na které lze takové spotřebiče s jistotou připojit. V případě vestavby komína do již hotového domu se pro snadnější montáž dobře uplatní i komíny s nerezovou vložkou. V každém případě je vždy potřeba se při volbě i návrhu komína poradit s odborníky.

Komín a kyseliny ze spalin

Pokud je dům starý několik desítek let, jsou kouřovody téměř jistě z cihel. Jsou vhodné pro odvod zplodin hoření kotlů na pevná paliva, ale nejsou vhodné pro použití s plynovými nebo olejovými kotli, protože nejsou odolné vůči kyselinám obsaženým v jejich spalinách. Proto je při přechodu z kotle na tuhá paliva na plynový nebo olejový kotel nutné chránit zděný kouřovod proti nim vložkou odolnou proti kyselinám. Ta může být také záchranou pro netěsný kouřovod.

Průřez komína

Při rozšiřování domu může být problém dodržet minimální průřez komína stanovený výrobcem kotle. Příliš úzký komín je často příčinou jeho nefunkčnosti. Z tohoto důvodu je nejjednodušší použít vložku z jednostěnných ocelových trubek odolných proti kyselinám. Stěny ocelových trubek jsou 0,6-1,0 mm, takže průřez kouřovodu může být velký v poměru k prostoru, který vložka v komíně zabírá. Pokud je zděný kouřovod obdélníkový, lze najít oválnou vložku, která lépe využije prostor, který je v komíně k dispozici.

Zdroj: thespruce.com, thetreehouseguide.com