Posílení základů vyžaduje projekt (stavebník může požadovat výměnu, rozšíření, případně prohloubení části nebo celé základové spáry), ohlášení prací příslušnému úřadu, najmutí zkušeného dodavatele a odborný dozor. Určitě se do toho nepouštějte sami. Před vyhloubením prvních úseků patky, které mají být podchyceny, by měl pověřený dozor zkontrolovat a schválit pořadí výkopů, vzdálenosti mezi jednotlivými úseky a v průběhu prací způsob podkopání, betonování a zasypání výkopu.

Základové pažení: výkop a bednění

Základy se rozdělí na metrové úseky (ty lze označit např. bílou křídou na základových stěnách). Každý čtvrtý úsek lze dobetonovávat současně. Jeden výkop bude dlouhý 100 cm a (v případě naší dodatečné montáže) široký asi 180 cm. Měl by mít správně tvarovaný sklon, který závisí na hloubce výkopu a druhu zeminy. Vykopaný úsek by se měl nechat odpočinout až na druhý den. Pozor na vodu: Přívalový déšť, i když dočasný, může způsobit pokles svahů a dešťová voda nahromaděná na dně výkopu může vést k uvolnění zeminy, kterou bude nutné odstranit.

Instalace pilířů - oprava základů:

Zdroj: Youtube

Betonování základů

Před betonáží byla spodní strana původní základové patky důkladně očištěna od prachu a nečistot. Čerstvě položená směs by měla být chráněna před nárazy a deformacemi po dobu nejméně 36 hodin při teplotě vzduchu +10 °C. Při nižších teplotách se tato doba mírně prodlužuje. Pokud teplota vzduchu klesne pod 5 °C, je lepší betonování základů odložit na jaro.

Betonování základů: Izolace

Po zatuhnutí betonové směsi se na nové základy položí izolace proti vlhkosti. Existují různé způsoby pokládky hydroizolace. Můžete použít dvě vrstvy asfaltové střešní lepenky, střešní lepenku pěněnou za horka, samolepicí polyetylenovou fólii nebo asfaltovou směs. Po zatvrdnutí betonu musí být výkop zasypán do výšky vodorovné izolace, aby nebyl zaplaven dešťovou vodou. To se provádí ve vrstvách po cca 20 cm a každá vrstva musí být důkladně zhutněna. Teprve poté je možné vyhloubit a zhutnit další úseky.

Zásady hutnění základů

Obvod domu by měl být rozdělen na úseky dlouhé 1 m. Každý čtvrtý úsek lze betonovat současně. Vzdálenost mezi po sobě jdoucími úseky by neměla být menší než 1,5násobek výšky stěny sklepa. Pokud je stěna sklepa vysoká 220 cm, měla by být mezi podbíjenými úseky ponechána vzdálenost 3,5-4 m. Základy lze betonovat betonem minimální třídy B 15 nebo plnými cihlami minimální třídy 10 nebo betonovými tvárnicemi s použitím cementové malty. Odkrytá část základů musí být chráněna před zaplavením.

Zdroj: haus.de, mein-eigenheim.de