Zateplování a instalace oken s výbornými izolačními parametry by měla být spojena i s řešením větrání. Ukázalo se, že běžné větrání okny v novostavbách nebo rekonstruovaných domech obvykle nestačí, aby vzduch uvnitř měl vhodné parametry (relativní vlhkost a teplotu, množství CO2). V objektech s utěsněnou obálkou by to znamenalo například v zimním období větrat nejméně každé dvě hodiny. Nárazovým větráním okny kromě možnosti vzniku "průvanu" a prochlazování konstrukcí se ztrácí i teplo. Na prochlazených místech kondenzuje vzdušná vlhkost a časem zde může růst plíseň. Běžné odvětrání WC (el. ventilace) a kuchyní (digestoře) problém neřeší -- při zapnutí sice vzduch odsávají, ale po určité době se vytvoří podtlak a není cesta, kudy by se do domu nasával vzduch.

Větrat se musí

Řízené větrání je nutností v pasivních domech, ale i v nízkoenergetických domech zajišťuje, aby vnitřní prostředí bylo příjemné, s čerstvým vzduchem bez škodlivin. Rekuperace, tedy zpětné předávání tepla z odpadního vzduchu, šetří energii na vytápění. Běžné rekuperační výměníky využívají teploty odpadního vzduchu odsávaného z domu k ohřevu přiváděného chladného vzduchu, který je díky integrovaným filtrům zbaven většiny prachu a dalších nečistot. V letním období je možné jednotky díky vestavěnému by-passu (vynechání rekuperátoru) použít pro větrání bez dohřívání. Nebo je samozřejmě možné větrat klasicky okny, zvláště když je venku příjemná teplota. Teprve se systémy větrání mají vzduchotěsné izolace pláště budov a vzduchotěsná okna smysl, neboť není třeba větrat okny a dovnitř proudící čerstvý vzduch je temperován na žádanou teplotu. Ideální je, když je větrání řízeno na základě čidel, která kontrolují úroveň relativní vlhkosti vzduchu a oxidu uhličitého.

Kombinované zařízení pro větrání v kompaktním provedení s integrovaným výměníkem zpětného získávání tepla s rotující akumulační hmotou nebo, vždy podle velikosti, alternativně: buď s vysoce účinným protiproudovým výměníkem, nebo křížovým výměníkem tepl... Autor: Wolf ČR Kombinované zařízení pro větrání v kompaktním provedení s integrovaným výměníkem zpětného získávání tepla s rotující akumulační hmotou nebo, vždy podle velikosti, alternativně: buď s vysoce účinným protiproudovým výměníkem, nebo křížovým výměníkem tepla z hliníkové slitiny odolné proti koroziAutor: Wolf ČR

Pomůžou dotace

Na rekuperační jednotku je poskytována fixní částka 100 000 Kč na jeden rodinný dům z programu Nová zelená úsporám. Je omezena maximální mírou podpory 75 % ze způsobilých výdajů. Podat žádost o podporu v této podoblasti podpory je možné pouze za předpokladu, že žadatel současně žádá o podporu z oblasti podpory A (Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů.) a dále dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 l.h-1. Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doložena protokolem z měření průvzdušnosti obálky budovy. Toto měření musí provést osoba zapsaná pro tuto činnost v Seznamu odborných dodavatelů.

Text: Monika Smekalová

Titulní foto: Thinkstockphotos.com

CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 7/14. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: send@send.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 225 985 225