Remíza je budova na zadní hranici pozemku, která slouží k odstavení vozidel nebo strojů, dříve kočárů. Dnes již toto označení mizí a je nahrazováno výrazy depo, vozovna, hala, garáž či hangár.