Renesance je umělecký sloh a historická epocha 14. až 17. století. Vyznačoval se mj. zesvětštěním, individualismem a návratem k antice. Renesanční architekti se inspirovali antickými stavbami, jejich souměrností, jednoduchostí a pravidelností proporcí, důležité je také zachování lidského rozměru u staveb světských. Objevují se nové typy staveb: městské paláce a městské i předměstské vily. Vedle kamene se začaly užívat materiály jako mramor a cihly. Hojně se uplatňuje sloupořadí, klenba a kupole a schodiště se stává samostatným architektonickým prvkem. Vzniká nový druh výzdoby fasády zvaný sgrafito.