A jak vlastně poznáme, že už je nezbytné fasádu renovovat, anebo alespoň očistit? „Obvykle posoudíme pouhým pohledem, zda se povrch fasády loupe, někdy dokonce i s celou omítkou, případně po něm přejedeme rukou, zda sprašuje. Častým vodítkem jsou také trhlinky na fasádě, byť třeba vlásečnicové. Pokud by se totiž do nich dostala voda, která s příchodem mrazu zmrzne, trhliny se rázem začnou zvětšovat třeba na velikost jednoho milimetru i více,“ konstatuje Radek Kříž, technicko-obchodní zástupce společnosti Dům barev.

K obnově pláště domu často přistupujeme i tehdy, pokud je fasáda jednoduše příliš znečištěná, anebo když se na ní začnou množit různá biologická znečištění, jako jsou mechy nebo řasy. Obvykle to bývá ve vlhkých oblastech s hojnou vegetací v blízkosti domu, často jde o severní části obydlí, které bývají většinu dne skryté ve stínu. V tomto případě však jde spíše o estetické důvody pro renovaci než ty funkční.

Čistič, penetrace, fasádní barva

Tak jako tak při renovaci fasády nejprve odstraníme případné biologické znečištění, nečistoty a prach z povrchu domu. Existují na to speciální chemické přípravky. V téhle chvíli je důležité zhodnotit, jakou technologií budeme fasádu opravovat. Větší poškození je třeba vyspravit omítkovinou, menší dokáže překlenout i standardní nátěr. První verze pro nás znamená trochu složitější postup. Je třeba zjistit, jaký typ omítky vlastně máme. O nich jsme si povídali ve zvláštním článku.

Čtěte také

omítky

Čtěte také

Typ omítky je stejně důležitý jako dobrý kabát

Nejdřív je třeba poškozenou část omítky dokonale shodit a vyspravit podklad, tedy samotnou stavbu. Praskliny vytmelit, zacelit pružnou perlinkou a zatáhnout podkladem pro omítku. Samotnou omítku pak je třeba nanášet stejným postupem, jakým se dělala původní omítka, aby zůstala zachována hrubost a členitost. A protože opravená část bude mít zcela jistě jinou barvu, je třeba následně použít omítkovou barvu.

Pod ní je třeba napenetrovat celý podklad s cílem sjednotit savost podkladu a také snížit následnou spotřebu barvy. Tady se už dostáváme i k druhé verzi, kde není třeba tmelit nebo dokonce zednicky upravovat. Fasáda má tedy maximálně vlásečnicové poruchy. Pokud je dům ohrožen biologicky (objevují se na něm plísně a houby), je dobré dům nastříkat fungicidním přípravkem. Ten bývá v mnohých omítkách již obsažen, ale jen silikátové omítky takto fungují přirozeně. Ostatní druhy omítek mají fungicidy vmíchány a na domě se postupně vymývají. Takže fungicidní pomoc tu je určitě na místě.

S vlásečnicovými prasklinami do velikosti půl milimetru si dobře poradí například Primalex Akrylátová renovační fasádní barva, která obsahuje hrubší plniva a tenká vlákna, která menší praskliny vyplní a tzv. přemostí.

Omítky Autor: Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Ve většině případů volíme mezi třemi typy fasádních nátěrů, akrylátovými, silikonovými nebo silikátovými (opět volíme podle typu omítky – viz nahoře). Silikátové barvy jsou vhodné především na starší a vlhké objekty bez funkční hydroizolace a jejich využití není tak časté. Nejběžnější bývají akrylátové barvy, které jsou nejlevnější a také je lze velmi snadno tónovat do velké škály odstínů. Silikonové nátěry jsou vhodné na místa, kde je hodně rušno a prašno, například na domy podél hlavních silnic, ve velkém městě atd. Silikon totiž disponuje samočisticími vlastnostmi a lépe si poradí s prachem či například vodou z kaluží, která stříká ze silnic. Také vytváří méně nasákavý povrch, a proto mj. zamezuje růstu různých biologických nečistot. Nevýhodou silikonových hmot je vyšší cena a také menší škála barevných odstínů.

Světelná stabilita a odstíny barev

Při volbě nátěrového systému bychom si také měli dát pozor na světelnou stabilitu barevných odstínů fasád. „Fasádní nátěrové hmoty je vhodné vybírat i podle toho, zda jsou odolné proti UV záření, aby na fasádě nevyšisovaly. Takové odstíny se obarvují anorganickými koloranty,“ upozorňuje odborník ze sítě prodejen Dům barev. Pokud máme nemovitost zateplenou systémem z polystyrenu, neměli bychom opominout také údaj o odrazivosti slunečního tepelného záření. Tmavší barevné odstíny totiž mají tendenci tepelně polystyren zatěžovat, a tím může docházet k jeho poškození.