Při obkládání shora je vhodné použít lepidlo označené písmenem T, které zabraňuje sklouzávání obkladů. Trvalé upevnění obkladu bude zajištěno, pokud bude prostor pod obkladem již ze 70 % vyplněn lepidlem. Na podlaze, zejména u podlahového vytápění, by lepidlo mělo vyplnit celý prostor pod obkladem.

Správné pořadí a směr

Nejprve dokončíme stěny a poté podlahu. Je to logické - při lepení obkladů na stěnu bychom mohli hotovou podlahu poškodit nebo zašpinit lepidlem. Neexistuje jednoznačné pravidlo, že by se obklady na stěnách měly lepit zdola nahoru nebo shora dolů. Obklady na stěnách by však měly překrývat obklady na podlaze, proto je důležité pečlivě určit spodní úroveň obkladu stěn. Je také možné instalovat nejspodnější řadu obkladů až po instalaci podlahových obkladů (v případě potřeby jejich seříznutím na míru).

Jak položit dlažbu pro začátečníky:

Zdroj: Youtube

Rozměry hladítka a prahová lišta

Velikost hladítka (výška zubů) musí být zvolena úměrně velikosti dlaždic, například pro 30 x 30 cm se používá hladítko o průměru 8 mm a pro 30 x 60 cm hladítko o průměru 10 mm. V místě styku dlaždic s jinou podlahou se do prahu vlepí prahová lišta, která pomáhá překlenout případný rozdíl v úrovni mezi nimi.

Šířka spáry

Mezi dlažbou a stěnami musí být ponechána dilatační mezera o tloušťce nejméně 4 mm. I dlaždice se zabroušenými hranami (rektifikované dlaždice) by měly být položeny s mezerou. Spárovací hmota také zakryje drobné nerovnosti dlaždic. Odborníci doporučují, aby šířka spárovací hmoty odpovídala tloušťce dlaždic.

Volba spárovací hmoty

Pro spárování v koupelně, zejména ve sprchové vaničce, je nejlepší zvolit epoxidovou spárovací hmotu, která nejlépe těsní. Pokud práci provádí amatér, může zvolit cementovou spárovací hmotu s molekulami stříbra - rovněž odolnou vůči vlhkosti, plísním a bakteriím, která se snadněji pokládá.

Zdroj: architecturaldigest.com, realhomes.com