Rozsah renovačních prací je obvykle tím větší, čím starší je dům. Ještě na počátku 90. let minulého století pokládalo mnoho stavebních firem obklady a dlažby tradiční maltou. Pokud staré obklady dobře přilnou k podkladu, není možné je odstranit bez jeho poškození. V této situaci bude nutné podklad před položením nového obkladu ještě opravit. 

Kontrola rovinnosti podkladu

I když byly obklady připevněny ke stěně lepidlem, může se stát, že povrch staré omítky je natolik nerovný, že ho bude třeba ještě srovnat. Pomocí olovnice a vodováhy je třeba prověřit roviny stěny a vyznačit linie, podle kterých je budete vyrovnávat.  

Jak obložit koupelnu:

Vyrovnání stěn a podlah

To lze provést dvěma způsoby - buď natažením vyrovnávací hmoty, nebo obložením stěn vodovzdornými sádrokartonovými deskami nebo tužšími a tvrdšími sádrovláknitými či cementovláknitými deskami. Desky se ke stěně přilepí maltou a v případě, že jsou nerovnosti velké nebo chcete vyrovnat odchylky od svislice či skrýt trubky, se upevní pomocí ocelové mřížky přišroubované k podkladu. 

Čtěte také

Vrtalka pórová: Jak se jí zbavit?

Čtěte také

Vrtalka pórová: Zničte ji dřív, než se zavrtá do pórku, cibule nebo tulipánů

Samonivelační podklad

Po odstranění starých dlaždic z podlahy je třeba posoudit stav podkladu. Pokud je potěr v dobrém stavu, lze jej ponechat na místě. Poté se musí vysát, opatřit penetračním nátěrem a vyrovnat. Nejjednodušší je položit samonivelační podložku. Typ samonivelačního podkladu se volí podle tloušťky požadované vrstvy. Pokud se rozhodnete pro tenkovrstvou podložku, měli byste větší dutiny předem vyplnit vyrovnávací maltou.  

Nová podkladní vrstva

Pokud se potěr po odstranění starých dlaždic drolí, vyplatí se seškrábat vše až na konstrukční vrstvu. Jako podkladní vrstvu lze položit tradiční potěr z pytlované malty. Při výběru směsi je třeba věnovat pozornost tomu, jak silná může být podkladní vrstva (u některých je to maximálně 5 cm, u jiných 8 cm). Můžete si také vybrat rychleschnoucí maltu, která vám umožní pokládat obklady již po 24 hodinách (jinak byste měli počkat alespoň týden). 

Zdroj: architecturaldigest.com, realhomes.com