Když je dům dostatečně starý, je vcelku jisté, že dříve nebo později nastane nepříjemný okamžik, kdy se opravy stávají nezbytnými.

Zejména ve chvíli, kdy do střechy začne zatékat, by se stará střešní krytina měla rozhodně vyměnit. Provedení renovace střechy není snadné z řady důvodů. Je nutné najít vhodné odborníky (projektant, statik) a požádat je o součinnost. Zásadní také je najít vhodnou pokrývačskou firmu.

Výměna střechy je náročná disciplína

Jedním z problematických kroků při renovaci střechy je nutnost dočasně zbavit dům střešní krytiny a tím ho vystavit povětrnosti. Problémem je, že při výměně střechy musíte poměrně hodně investovat, protože výměna krytiny se nedá dělat na etapy.

Vyžaduje to zmobilizovat všechny organizační talenty, protože renovace musí trvat co nejkratší dobu. A také musíte mít štěstí na dobré povětrnostní podmínky.

Co očekávat při výměně střechy:

Zdroj: Youtube

Neviditelné střešní prvky

Pokud jde o střechu, je nejdůležitější to, co není vidět. Při přípravě renovace střechy je důležité požádat o odborné posouzení stavu krovů. Během renovace by měly být vyměněny všechny nosné prvky, které navlhly, shnily nebo byly napadeny škůdci (tzv. technickými škůdci dřeva – dřevokaznými houbami či dřevokazným hmyzem). Teprve poté lze zahájit práce na výměně střešní krytiny.

Posouzení instalací na střeše

Je také nutné posoudit další instalace na střeše a stav větracích a komínových průduchů. Pokud je třeba některé z nich opravit nebo vyměnit, je to bezpodmínečně nutné. Pravidlem pro nákladově efektivní opravy je, že nová střešní krytina by neměla být těžší než stará, kterou stávající konstrukce unese.

Pokud však hodláte vyměnit lehkou (např. ocelový plech) za těžkou (např. pálenou tašku), budete muset zesílit krovy (po konzultaci s projektantem) a nechat vypracovat projekt.

Přestavba podkroví?

Rozsah renovačních prací závisí také na tom, zda má být podkroví využitelné, nebo nevyužitelné. Pokud má být vytápěno a využíváno k obytným účelům, je třeba zateplit střešní šikminy, takže je třeba dbát na zajištění dostatečného větrání prostoru pod střešní krytinou. Naopak pokud má být využíváno pouze k užitkovým účelům, postačí zateplit strop.

Kdy provést hydroizolaci?

Při výměně prvků krovu (nebo celé konstrukce) musíme rozhodnout, zda má být hydroizolace provedena pokrývačem na místě, nebo zda má být dřevo tlakově ošetřeno výrobcem. Druhá možnost je sice dražší, ale lépe chrání dřevo proti požáru a plísním.

Zdroj: thespruce.com, familyhandyman.com