Pokud chcete na povrch terasy položit keramické dlaždice, je nejlepší pro ně vytvořit lůžko z hydroizolační cementové malty. Tato podkladní vrstva vytvoří nepromokavou bariéru, která všechny spodní vrstvy terasy dokonale zaizoluje. Hydroizolační cementová malta se výborně kombinuje s cementovými lepicími maltami. Tato hmota se pokládá ve dvou tenkých vrstvách, aby se dosáhlo úplného pokrytí podkladu. Musí také důkladně pokrýt těsnicí pásky na okrajích.

Utěsnění okrajových profilů

Při pokládce obkladu je třeba utěsnit spáru mezi dlaždicemi a okrajovými profily, aby pod ně nezatékala voda stékající z terasy. Jako těsnění se používají silikonové elastické hmoty. Okapové profily systému mají často vysokou hranu. Dlaždice k sobě netlačte, ale ponechte tenkou mezeru. Do mezery se vloží dilatační šňůra a na ni se mezi dlaždici a profil nanese silikon.

Jak zastavit prosakování teras a balkonů:

Zdroj: Youtube

Důležitý detail: Sokl a podřez v izolaci

Voda stékající po stěnách domu by se neměla dostat pod obklady. Podél okrajů na stěnách se položí sokl pomocí úzkých pásů dlaždic nalepených na výšku. Styk soklových obkladů se stěnou a s vodorovnými obklady by měl být shora utěsněn silikonem. Dobrým řešením je také udělat v izolaci podřez do výšky soklu a obklady nalepit tak, aby byly v jedné rovině se stěnou. Horní okraj podřezu je třeba utěsnit.

Lepení dlaždic

K upevnění dlažby na terase je třeba použít pružná cementová lepidla se zvýšenou přilnavostí, tj. třídy C2S1. Obecně platí, že prostor pod dlaždicemi musí být důkladně vyplněn, takže lepidlo se rozetře na podklad a tence na spodní stranu dlaždic. Minimální šířka spáry by měla být 5 mm. Pro spárování použijte mrazuvzdornou cementovou maltu.

Když zábradlí propichuje izolaci

Častou příčinou problémů se zatékáním do terasy je chybně upevněné zábradlí, které shora propichuje vrstvy terasy. Při renovaci můžete zvážit posunutí zábradlí mírně mimo terasu a jeho upevnění k bokům terasy. Pokud se bude zábradlí znovu instalovat shora, je nejlepší to provést pomocí chemických kotev, které pečlivě vyplní instalační otvor. Nahoře je dobré použít kryty kolem profilů, které zajistí, že případná voda stékající po sloupcích bude stříkat do stran.

Zdroj: modernize.com, homebuilding.co.uk