A je to práce namáhavá, ovšem ne nutně nepříjemná. Jestliže máme okna sice starší, ale stále ještě zachovalá, kvalitní a těsná, bylo by nehospodárné, a v mnoha případech i neestetické, měnit je za okna moderní. Za opravu stojí zcela jistě ve starší zástavbě velmi často se vyskytující okna kastlová neboli špaletová, která, pokud jsou z kvalitního a zdravého dřeva, plní stále velmi dobře svou funkci, a navíc působí velmi komfortně. Navíc v porovnání s moderními dřevěnými i plastovými okny nezůstávají, pokud jde o tepelně-izolační vlastnosti, příliš pozadu.

ČTĚTE TAKÉ

Pečlivost se vyplácí

okno Autor: Dana D. Daňková Autor: Dana D. Daňková

Pokud okna nemají zkroucené rámy a dřevo není zteřelé či napadené dřevokaznými houbami, jistě stojí za námahu. Při prohlídce věnujeme pozornost především oknům na jižní a západní straně, která jsou nejčastěji vystavena změnám klimatu a povětrnostním vlivům, a to hlavně ve spodní části, podle stavu v této oblasti odhadneme životnost celého okna. Při opravě dbáme, abychom nepoškrábali a nepotřísnili barvou skleněnou výplň. Skla olepíme po obvodu u rámu ochrannou papírovou páskou, pak obrousíme nebo opálíme starý nátěr v místech, kde se odlupuje, tam, kde barva ještě drží, ji pouze obrousíme. Poté vytmelíme praskliny a narušené plochy, lépe je zvolit pružnou tmelící hmotu, která se objemem přizpůsobí teplotním výkyvům, nanášíme ji také ve slabší vrstvě, v opačném případě tmel vlivem změny teplot postupně popraská a hrozí větší narušení rámu. Po vytvrzení tmelu opravené plochy opět zbrousíme a natřeme vhodnou barvou. Její typ i pracovní postup nám poradí v každé specializované prodejně.

Okna je třeba natírat vždy jednou za několik let. Aby však renovace vydržela co nejdéle, je nutné opravená okna pravidelně kontrolovat – každý rok na jaře prohlédnout spodní části rámů, opravit drobné prasklinky a vady. Jestliže je po určité době nutné opět obnovit nátěr, stačí očistit, případně lehce zbrousit povrch rámu a nanést jednu vrstvu barvy, případně pak ještě rámy ošetřit přípravkem na zacelení mikrotrhlin.