Skutečný počet a velikost trhlin je možné jasně vidět a diagnostikovat až po odstranění omítky a očištění stěn. Očista by měla zahrnovat i zbavení povrchu stěn prachu a všech drolivých částeček. Přitom je třeba se zaměřit zejména na odstranění volných úlomků poškozených spár. Jakmile zjistíte, která místa je třeba vyztužit, mohou být vysekány nebo vyřezány drážky pro ocelová táhla.

Zhotovení drážek pro tyče

Drážky mohou být vyříznuty úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem. Při zhotovení drážek je možné použít také brusný kotouč na beton. Při volbě nástroje vycházejte z tvrdosti zdiva. Tyče lze například umístit do drážek hlubokých 6 cm, ale platí zde, že konkrétní hloubku drážek musí zvolit projektant. Je nutné hloubku drážky pro tyče přizpůsobit šířce zpevňované stěny. Drážky mohou být mělčí než 6 cm (např. 3-4 cm), ale musí být dostatečně velké, aby se zpevňovací pruty mohly těsně obalit maltou.

Jak opravit praskliny ve stěnách:

Zdroj: Youtube

Příklad z praxe

Opravovaná zeď má tloušťku dvou předválečných cihel, tedy 57-59 cm. Spáry byly vyzděny poměrně hustě. Byly rozmístěny každé dvě a místy každé tři vrstvy cihel. Jedná se o standardní rozteč. Obvykle se pruty neumisťují méně než každých šest vrstev cihel. Tyč musí horizontálně přesahovat trhlinu minimálně o 50 cm. Některé trhliny se nacházejí v blízkosti okenních otvorů nebo rohů. V těchto místech se tyče ohýbají a překrývají kolmý úsek zdi. Po vykutání trhlin byly trhliny očištěny od prachu a navlhčeny.

Tyče z roxoru

Pro opravu popraskaného zdiva je možné použít ocelové žebrované tyče o průměru 12 mm. Můžete ale použít i tyče s menším průřezem 8 nebo 10 mm, u úzkých zdí dokonce o průřezu 6 mm. K dispozici jsou také speciální prvky pro vyztužování zdiva ve tvaru spirálovitě stočených plochých tyčí. Tyče se vtlačují do malty a jejich konkrétní formu a rozměry navrhne statik.

Malta pro vyplnění spár

Pokud spáry ve stávajícím zdivu obsahují materiály s různou pevností (s větším nebo menším množstvím cementu), je dobré k vyplnění spár použít mrazuvzdornou pružnou maltu – například takovou, jaká se používá k lepení venkovních dlaždic. Správná volba materiálu pro vyplnění spár je velmi důležitá. Obecně platí, že nová spára vyztuženého zdiva by měla mít podobnou pevnost jako stará spára. Jde o to, aby „práce“ zdiva byla v celém rozsahu podobná.

Zdroj: twistfix.co.uk, thorhelical.com