Restaurování je činnost obnovující umělecká díla a kulturní památky. Jedná se o soubor umělecko-řemeslných a vědeckých postupů, které zahrnují například fixování původních vrstev, retušování, doplňování chybějících částí apod. Restaurování by měl provádět proškolený odborník případně s příslušnými licencemi Ministerstva kultury.