Retabulum je oltářní nástavec obsahující sochy, reliéfy či obrazy.