Toto léto bouří obloha nad Českou republikou opravdu značně. Domy jsou chráněné hromosvody, které v polovině osmnáctého století vymyslel Prokop Diviš a první postavil v Příměticích u Znojma. I když princip je stále stejný, i hromosvody prodělaly vývoj a musí splňovat určité normy. A norma určuje i to, jak často se musí provádět revize a kdo ji může provádět. Není to všude stejné.

Odborník za odborníkem

Především musí revizi dělat licencovaný odborník. Pokud byl už hromosvod revidovaný dříve, je nutné ukázat technikovi revizní zprávu nebo (v případě nového domu, kde se provádí revize teprve poprvé) revizní zprávu o instalaci hromosvodu. Protože podle ČSN 331500 (čl. 4.2) závazným podkladem k provedení nové revize je zpráva o předchozí revizi.

Nutno znát tyto normy:

  • Pro domy s hromosvody pořízenými do 1. 2. 2009: ČSN 33 1500
  • Pro domy s hromosvody pořízenými po 1. 2. 2009: ČSN EN 62305

Obsahem revize je prohlídka soustavy bleskosvodu, její kompletnost, nepřerušení a pak zkoušení spojů a zjištění stavu uzemnění, měření zemního odporu. Pokud je odpor vyšší než 15 ohmů, posílí se zemnič tak, aby předepsaný odpor opět splňoval.

Jak často?

Hromosvod není na rodinném domě povinný. Pokud si ho ale nainstalujete, musí být stoprocentně účinný, jinak může znamenat pro dům větší ohrožení než jeho úplná absence!

Jsou přitom rozlišovány hromosvody zřízené do 1. 2. 2009, které vyžadují revizi jednou za 5 let (u objektů z hořlavých materiálů každé 2 roky), a „systém ochrany před bleskem a přepětím“ po 1. 2. 2009, u nichž je pro rodinné a bytové domy vyžadována vizuální kontrola každé 2 roky, úplná revize každé 4 roky a u kritických zařízení ochrany dokonce celková revize jednou ročně. Cena revize je podle stavu, velikosti apod. kolem 2000 Kč.

Žádejte hledání chyby

Bohužel v jakékoli práci se setkáváme s lajdáky. Bohužel to platí i u některých revizních techniků. Revizní zpráva totiž podle zákona nemusí obsahovat popis problémů a potřebné úpravy pro nastolení podmínečného stavu. A tak se někde můžete setkat s tím, že revizní technik vám změří větší odpor, vystaví negativní osvědčení a odejde. A vy nebudete tušit, kde je problém, zavoláte dalšího technika, ten opět vše bude měřit, najde chybu, opraví, opět bude zavolán revizní technik, který zinkasuje opět další peníze na revizní zprávu…

Jak by to mělo správně vypadat? Technik přijede, změří, a pokud najde problém, sdělí předběžnou cenu opravy, ke které přičte cenu revizní zprávy. To je ten správný postup, na kterém se dopředu s technikem domluvte.