Řez provádějte každoročně v srpnu po odplození stromu. Tímto letním řezem zkraťte hlavní větve na polovinu a boční větve na dvě očka. Udržujte kónický tvar koruny.

Řez ovocných stromů Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

První rok po výsadbě – provádíme první řez v předjaří, při rašení pupenů. Vysazený strom již měl základ koruny vytvořený ve školce. Broskvoně bývají obvykle seříznuté do kotlovitého tvaru koruny. Při řezu ponechejte 4-5 výhonů, které tvoří základ koruny. Větve by měly být rovnoměrně rozděleny. Tyto základní výhony zkraťte na 2-5 pupenů tak, že nejvyšší zkrácený výhon je nejkratší a nejnižší je nejdelší. Přičemž koncové pupeny směřují z koruny ven. Všechny rány po řezu ošetřete štěpařským voskem.

V druhé polovině června upravte letním řezem růst základních větví. Odstraňte konkurenční výhony. To samé proveďte v srpnu. Na zimu mělce zryjte kruh půdy pod stromem na šířku jeho koruny. Stačí do hloubky max. 15 cm. Dopřejte stromu vydatnou zálivku.

Druhý rok po výsadbě – zkraťte základní větve na polovinu o 0,5 m. Zkracování na jaře závisí na vývinu větví. V druhém roce stromu ponechávejte silně se vyvíjet pouze hlavní výhony, které tvoří kostru koruny. Dodržujte stále úhel odklonu hlavních větví 45°. V červnu a srpnu opět proveďte odstranění nevhodných výhonů. Všechny rány na stromě ošetřete štěpařským voskem. Udržujte okolí stromu bez agresivních plevelů.

Třetí rok po výsadbě – v předjaří dokončete výchovný řez. Boční obrost, směřující dovnitř koruny, zkraťte na 2-4 pupeny. Obrost po vnějším obvodu kotlovité koruny zkraťte o 1/3. V letních měsících opět odstraňujte nevhodné výhony. Nezapomínejte na pravidelnou zálivku. Po dobu prvních tří let strom nehnojte. V období nástupu plodnosti, resp. každým třetím rokem je nutné vpravovat do půdy kolem stromu živiny. Ať již v podobě chlévské mrvy, nebo kvalitního kompostu, či rašeliny. Starejte se také o okolí stromu.

Čtvrtý rok po výsadbě – udržovacím řezem udržujte kvalitní výkonnost stromu. Jsou-li větve příliš zahuštěny, odstraňte část obrostu. Slabé výhony zkracujte na čípek o dvou pupenech. Tím se vytvoří v příštím roce náhradní výhony. Obrost na vnějším obvodu koruny zkraťte na 7-10 pupenů. Ošetřujte rány štěpařským voskem. Udržujte okolí stromu čisté. V letních měsících odstraňte nežádoucí výhony.

5 rok po výsadbě a další léta – řez, ošetření a hnojení provádějte dle stejných zásad jako v minulém roce.

Článek vznikl ve spolupráci s Semena-rostliny.cz a Pestovani.in

Titulní foto: Thinkstockphotos.com