Řez ovocných stromů Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Na příliš hustých stromech se drží plísně a baktérie, které často napadají plody i listy. Pokud jabloně pěstujete, pak jste jistě vypozorovali, jak jabloň roste a jak se chová po odplození. Jabloně jsou stromy, které velmi rychle nastupují do plodnosti a rychle stárnou. Záleží také na tom, kterou odrůdu pěstujete a na jaké podnoži je naroubována. Již při nákupu vybírejte stromek pečlivě podle podnože a odrůdy, tím bude také určen budoucí tvar koruny a velikost stromu.

Výchovný řez – stejně tak jako u všech nově vysazených stromů i u jabloní začínáme výchovným řezem. Výchovný řez se provádí ve druhém roce stromu. Základem výchovného řezu je odstranění konkurenčních výhonů. Zkrácení všech ostatních výhonů o 1/2 na vnější pupen. Terminál seřízněte tzv. střídavým řezem – terminál je zkrácen výše a po obrašení letorosty další rok níže. Tím zabráníte vzniku kalusu – ukončení mnoha letorostů na jednom místě.

ČTĚTE TAKÉ:

Výchovný řez ve třetím roce stromu – provádíme také odstranění konkurenčních výhonů. Další výhony již nezakracujeme o 1/2, ale o 1/3. Terminál opět zakrátíme střídavým řezem. Jestliže strom prospívá a koruna se zahušťuje, pak máme možnost založit druhé patro koruny stromu.

Jabloně udržujeme a upravujeme letním a zimním řezem. Průběžně můžeme ze stromu vyštípávat rychle přirůstající letorosty. Odštipováním redukujeme také množství nasazených květních pupenů.

Jak postupujeme při letním řezu jádrovin – nejdříve odstraníme zahušťující větve a větve rostoucí proti sobě do kříže. Pak zakrátíme větve, u kterých chceme probudit plodnost. Prodlužující větve zastříhneme za 6-8 pupenem. Jestliže mají jabloně na konci větví malé lístečky, tak řez neprovádějte. Počkejte, až bude jejich růst ukončen.

Průklest koruny stromu a zmlazení stromu – provádíme podle vybraného tvaru, do kterého směrujeme korunu. Může to být zákrsek, vřeteno, nebo jiné. Také záleží na odrůdě, kterou pěstujeme. Zmlazení stromu rozdělujeme podle hloubky zásahu na mírné zmlazení do dvou až tříletého dřeva. Zkracujeme přestárlé partie, které už nemají kam růst. Necháváme hlavní část větve a ostřihneme ty nejdelší, tenké přírůstky. Další zmlazení, které provádíme do 4-6letého dřeva, je střední zmlazení. Hluboké zmlazení je zásah do více než 6letého dřeva. Při tomto zásahu zkracujeme i kosterní větve. Hluboké zmlazení vždy provádějte ostrými nástroji.

Zásady zmlazovacího řezu – vodicí větev řízněte na větevní kroužek. Nenechávejte pahýly. Ve spodní části koruny odřezávejte povislé větve do oblouku. Odřežte zastiňující větve. Na strom se podívejte s odstupem. Zachovávejte logiku větví. Tento řez můžete provést špatně, tím si snížíte plodnost stromu.

Řez ovocných stromů Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Udržovací řez – odstraňujeme nemocné a poškozené větve stromu. Prosvětlujeme korunu stromu. Odstraňujeme vlky a větve stínící budoucím plodům. Tímto řezem snižujeme korunu, aby byla snáze dostupná. Udržovacím řezem tvarujte korunu tak, aby co nejvíce odpovídala odrůdě, kterou pěstujete. Např. Blenheimské renetě nejvíce sluší deštníkovitý tvar, Panenská jablíčka mají korunu kulovitou atd.

Jak podpoříme tvorbu květních pupenů – jestliže výhony zařízneme pod pupeny, zvýšíme tak plodnost, protože takto provedeným řezem pomůžeme přeměnit listový pupen na květní. Tento řez provádíme ihned po vyrašení pupenů nebo v červenci. Plodnost zvyšujeme také letním řezem a zaštipováním slabých výhonů a letorostů, které ukončily svůj růst. Zaštipujeme při délce 15-20 cm, nebo podle síly letorostu. Zaštipujeme na patku – tzn. ponecháte zešikmenou část větvičky (větevního kroužku) s adventními pupeny. Po prvním zaštípnutí nechejte stromu nejméně 4 týdny klid. Pak proveďte další (druhé) zaštípnutí nového přírůstku nad 10 cm na 2 listy.

Jabloň – odrůda Rubín – pokud ji pěstujete, pak postupujte podle běžného plánu. Strom roste rychle a bujně. Může dojít k vyholování větví. Vyholené větve zakraťte. Vyřezávejte všechny rychle vyrašené vlky, které mají nepřirozenou polohu, a mohly by zastínit budoucí plody. Jakmile strom zestárne, vypozorujete, že plodí na konci jednoletých výhonů. Můžete strom prořezávat tvz. průklestem, abyste prosvětlili korunu. Strom tak bude plodit na koncových pupenech výhonů. Nebo můžete kromě průklestu provést také preciznější řez. Ten se provádí tak, že na koncích rozdvojených větví rostoucích do „véčka“ seříznete tu horní část na 3-5 pupenů. Výhon, který necháte, bude plodit.

Článek vznikl ve spolupráci s Semena-rostliny.cz a Pestovani.in

Titulní foto: Thinkstockphotos.com