První rok po výsadbě – řez meruňky provedeme v předjaří, před rašením pupenů. Jako základ koruny ponechte střední výhon a tři až čtyři postranní výhony. Ostatní výhony odstraňte na větevní kroužek. Dbejte na stejnoměrné rozdělení postranních výhonů. Pokuste se je odklonit od kmene o 40-60°. Všechny ponechané výhony zkraťte na 1/3 délky. Konce všech postranních výhonů ať jsou v jedné rovině. Poslední očko musí vždy směřovat ven z koruny. Konec středového výhonu musí být vyšší než postranní výhony. Výškový rozdíl mezi nimi by měl svírat tupý úhel. Červnovým řezem odstraňujte konkurenční výhony a výhony rostoucí dovnitř koruny. Růst větví můžete usměrňovat vyvazováním. Stromy v období sucha zavlažujte. Půdu na zimu mělce zryjte na šíři koruny. Rytí postačí do hloubky 10 cm.

Řez ovocných stromů Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Druhý rok po výsadbě – z postranních větví si zvolte kosterní – hlavní větve. Ty zkraťte o polovinu. Tento řez provádíme v předjaří, před rašením. Ostatní větve zkraťte podle síly a směru růstu. Slabší a skloněné výhony nezkracujte. Rány po řezu ošetřujte štěpařským voskem. Červnový řez provádějte stejně jako v roce minulém. Udržujte okolí stromu čisté, bez plevelů.

Třetí rok po výsadbě – v předjarním řezu zkraťte hlavní větve o čtvrtinu až třetinu. Proveďte nejnutnější průklest koruny stromu. Ošetřujte rány stromu a půdu kolem stromu.

Čtvrtý a pátý rok po výsadbě a další léta – zakracujte nevyzrálé špičky a přerůstající výhony. Dbejte na to, aby koruna měla převislý tvar. Dodržujte řídkou, pravidelně obrostlou korunu.

Článek vznikl ve spolupráci s Semena-rostliny.cz a Pestovani.in

Titulní foto: Thinkstockphotos.com