Řezem neošetřené stromy tvoří hustý porost, větve si navzájem stíní a tvoří více listů, které mají tendenci zastiňovat plody.

Nejčastější tvar koruny:

 • pyramidový – koruna se skládá z hlavního výhonu (kmene a tří hlavních větví, které jsou rovnoměrně uspořádány kolem kmene).

Základní druhy řezů obecně:

 • řez po výsadbě – hlavní větev zkraťte o polovinu. Ponechte tři až čtyři rovnocenné hlavní větve. Ty by měly být souměrně uspořádané kolem kmene. Pokud rostou vzpřímeně blízko sebe, odtáhněte je od sebe. Všechny ostatní větve odstraňte.
 • výchovný řez – provádí se mezi 2 až 5 rokem stromu. Provádějte ho pravidelně. Výhony, které rostou souběžně vedle sebe, odstraňte. Na hlavní větvi ponechejte tři výhony, které směřují ven z koruny. Vzpřímené výhony odtáhněte od kmene a zajistěte. Vyřízněte všechny výhony, které rostou dovnitř koruny, do kříže nebo příliš blízko hlavní větve.
 • hlavní řez – se provádí na konci zimy. Je nejdůležitějším řezem. Provádí se na konci zimy z toho důvodu, že stromy ještě nevyhnaly mízu. Také dobře vidíte tvar koruny, která je nyní bez listí.
 • letní řez – podporuje tvorbu bujení květních pupenů. Tím se zvyšuje jejich plodnost. Letní řez provádějte v červnu u mladých a čerstvě vysazených stromků. U jabloní vytrhávejte tzv. vlky. Višně prořezávejte až po sklizni.
 • opravný řez – odstraňujte všechny suché větve, všechny větve, které visí směrem dolů, a nemocné větve. Nemocné větve seřízněte až po zdravé dřevo.
 • zmlazovací řez – jestliže se vám zdá, že strom má menší přírůstky, nebo že se snížila jeho plodnost, pak je vhodné provést tento zmlazovací řez. Zmlazovacím řezem zkrátíme hlavní větve o 50-100 cm.

Zásady pro řez ovocných stromů obecně:

 • radikální řez způsobí to, že čím radikálnější bude, tím intenzivněji bude strom růst následující rok.
 • vhodně zvoleným řezem lze strom omladit.
 • pokud budete udržovat hlavní větve ve stejné výšce, pak budou ve stejné výšce i nové výhony.
 • radikální řez neprovádějte každý rok. V prvních pěti letech stromu je nutné provádět pouze řez výchovný. Další roky udržujte tvar koruny stromu a zvolte si vhodný počet plodících větví.
 • příliš vzpřímené větve tolik neplodí. Nejvíce plodí větve rostoucí pod úhlem 45° od kmene.

Správný řez

Správný řez nikdy nevedeme kolmo přímo před pupenem nebo daleko za ním, řez provádíme nad pupenem. Dbáme na to, aby se do pupenu nedostala voda. Řez provádějte nad pupenem, který směřuje ven z koruny stromu, a plocha řezu také povede šikmo ven z koruny, ve směru pupene.

Článek vznikl ve spolupráci s Semena-rostliny.cz a Pestovani.in

Titulní foto: Thinkstockphotos.com