Višně jsou typické svou převislou korunou, kterou vídáme častěji na zahradách. Existují také vzpřímené druhy. Převisle rostoucí je neznámější odrůda Morela pozdní. Favorit je typická odrůda se vzpřímeným růstem.

Řez třešní a višní Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Řez po výsadbě – Tento řez provádíme, až vysazený strom nasadí první pupeny. Převislé višně mají obdobná pravidla řezu jako broskvoně. Vzpřímené druhy višně řezejte obdobně jako meruňky. I v této převislé koruně višní najděte terminální výhon a dostatečně silné boční kosterní výhony. Měly by být rovnoměrně rozloženy – k hlavní větvi v úhlu 45°. Boční výhony seřízněte na 3–5 pupenů, hlavní výhon nechejte o 10 cm delší. Další výhony seřízněte na větevní kroužek. Korunu tak máte pěkně rozvrženou a založenou. Tomuto řezu se říká řez výchovný. Tento řez provádějte pravidelně do čtvrtého roku višně. To už by měla být koruna precizně vytvarována a dále višeň udržujte prosvětlovacím řezem. Prosvětlovacím řezem vyřezávejte větve, které rostou směrem dovnitř koruny.

ČTĚTE TAKÉ:

Jestliže máte menší zahradu, pak doporučujeme višni tvarovat do pyramidálního tvaru koruny. Odříznutím středu koruny strom prosvětlíte a bude také lépe dostupná pro sklizeň.

Převislé odrůdy mají tendenci vytvářet dlouhé, šlahounovité větve. Pro zvýšení úrody tyto tenké větve zakraťte na výše rostoucí větvičku nebo růstový pupen.

Zmlazovací řez – provádíme jednou za tři roky. Višně mají tendenci vytvářet velké množství holých tenkých větví, tzv. vlasatostí. U odrůd se sklonem k vyholování je nutné zkracování všech dlouhých a odplozených výhonů. U peckovin se tento řez provádí po sklizni. Zmlazovacím řezem zvýšíme úrodnost stromu. Je to řez invazivní. Hluboký. Může se provádět až do pětiletého dřeva. Při hlubokém zmlazovacím řezu můžete řezat až do dvanáctiletého dřeva. Efektivnost zmlazovacího dřeva uvidíte pouze u zdravých stromů.

Řez třešní a višní Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

U višní, stejně jako u broskvoní, můžeme provádět zásahy do růstu během vegetace stromu od června do srpna. Tímto řezem zpomalíme růst konkurenčních výhonů. Je vhodné odstraňovat vlky a zaschlé letorosty. Můžete odříznout nevhodně vyrůstající letorosty a ty, které korunu zbytečně zahušťují, nebo se navzájem kříží.

Zahnův řez – má několik zásad, které je potřeba dodržet. Můžeme ho použít u všech peckovin. U tohoto stylu řezu nehrozí klejotok, zlepší se jím zdravotní stav stromu a řezné rány se rychleji hojí. Tento řez provádíme na počátku kvetení stromů. Postranní větve by neměly být silnější než polovina průměru hlavní větve. Větve řežeme ostrým nožem a důkladně. Rány po odřezaných větvích začistíme nožem a zatřeme štěpařským voskem. Zkracujeme větve, které nejsou vhodné do tvarované koruny. Ty zkrátíme na aktivní čípky. Tyto zakrácené nevhodné větve přelijí sílu do větví, které chceme, aby dělaly korunu. Tyto větve během 2–3 let zesílí.

U peckovin nikdy neprovádějte řez v zimním – klidovém období stromu.

Co je to klejotok? Klejotok je průsvitná hmota vytékající z poraněného kmene, někdy i plodu stromu. Může být projevem infekce, nebo po napadení borky stromu hmyzem. Kolem klejotoku je strom postižen jako při rakovině stromů. Na meruňkách se klejotok často vyskytuje z toho důvodu, že byly vysazeny v oblasti, která jim nesvědčí. Při vytékání této hmoty podobné pryskyřici větve často usychají a odumírají. Klejotoku se nezbavíme tím, že stromu ošetříme ránu voskem. Je třeba najít příčinu výskytu. Doplnit stromu potřebné živiny. Omezte dusíkatá hnojiva. Prokypřete půdu kolem kmene stromu. Je nutné provádět správně řez stromu. Při řezu zbytečně nepoškodit kmen ani kůru stromu.

Článek vznikl ve spolupráci s Semena-rostliny.cz a Pestovani.in