Řez ovocných stromů Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

I o ořešáky je třeba se starat a udržovat je řezem. Pravidelným řezem se zvýší jejich úrodnost až o 40 %. Koruna stromu tak může plodit po celém svém objemu. Ořešáky řežeme na sklonku jara – do konce května. Hned jak vyraší listy. Rány se v tomto období rychle zacelují.

Řez po výsadbě – optimální výška vysazovaného stromu je 150–180 cm. Pokud budete vysazovat nižší stromek, pak jej po výsadbě nezakracujte. Pokud jste si vybrali k výsadbě kmínek jako proutek, tzv. špičák, pak jej jen zakraťte, aby nedosahoval výšky vyšší než 180 cm, a rozvětvila se mu tak koruna. Pokud jste si k výsadbě vybrali kmínek s korunkou, pak se na stromek podívejte s odstupem. Vyberte 3–4 hlavní větve kolem jedné (terminálního výhonu) a ty ponechejte. Ostatní odstraňte. Vybrané výhony, které budou tvořit kostru koruny, zakraťte na 2 pupeny. Průběžně odstraňujte přirůstající výhony buďto na větevním kroužku, nebo za prvním listem. Tyto výhony odstraňujte max. do poloviny srpna, aby se rány stihly do zimy zahojit. Dokud není ořešák pořádně zakořeněný, přírůstky budou minimální.

ČTĚTE TAKÉ:

Řez po výsadbě neprovádějte – chcete-li pod ořešákem procházet, nebo ho máte blízko terasy a chcete pod ním posezení, pak určitě nezakládejte korunu níže než v 1,8 m výšky. Takto vysazený ořešák nepotřebuje v prvních letech vůbec provádět řez a počkáte tak, než sám vytvoří korunu. To může trvat i 5–8 let. Poté na jaře odstraňte suché větve a příliš hustě rostoucí větve. Pokud vám přijde, že se koruna hodně rozrostla, sesaďte horní větve tak, aby byl zachován klasický vzhled koruny stromu. Při řezu postupujte s citem.

Řez v druhém roce – ořešák není strom, který by bujně rostl a rychle přirůstal. Ve druhém roce nebude příliš mnoho přírůstků ke tvarování. Loňské výhony zakraťte na 2 pupeny. Zakrácení proveďte proto, abyste podpořili růst přírůstků minimálně o 50 cm. Pokud se přírůstky zadaří a vyrostou i více než 60 cm, pak je třeba je v polovině srpna zaštípnout na délku 60 cm. Tuto vychytávku proveďte i ve 3 a 4 roce stromu. Jestliže se vám zapěstování plodné koruny podaří, bude ořešák plodit již v 6–7 roce po výsadbě.

Udržovací řez – tento řez provádějte ve dvou až tříletém cyklu. Odstraňujte poškozené a uschlé větve. Větve, které se navzájem kříží a stíní si. Prosvětlujte korunu. Obecně má ořešák velmi vzdušnou korunu, tak vám tento řez nezabere příliš mnoho času. Vždy odstraňujte pouze větve, které na stromě nemají co dělat.

Řez ovocných stromů Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Zmlazovací řez – zmlazování koruny stromu provádějte u přestárlých a mrazem poškozených stromů. Poznáte to tak, že konce větví zasychají a odumírají. Strom tak má minimální přírůstky nového dřeva. Pokud přirůstá o 10 cm a méně, logicky klesá výnos a je nutné provést zmlazovací řez. Ořešáky jsou stromy s dobrou regenerací. Zmlazovací řez provádějte ihned po vyrašení nebo koncem srpna. Čím hlubší zmlazovací řez provedete, tím se strom více zregeneruje. Zmlazovacím řezem sesaďte korunu stromu na nejbližší nižší zdravou větev. Ořešák jako jedna z mála dřevin snese zmlazení na pařez – řez u země. Pak trvá 5–10 let než se zapěstuje nový plodný strom.

Ošetření po řezu – po řezu vždy ošetřete rány vhodným přípravkem – latexem. Tímto ošetřením předejdete možnému zahnívání nebo napadení stromu houbovitým onemocněním.

Upozornění – ořešáky mají velmi křehké větve. Při řezu dbejte pracovní bezpečnosti. Používejte pilky na teleskopických tyčích. Neseďte na větvi nebo se o ni neopírejte, pokud ji budete řezat. Mohla by se s vámi lehce odlomit. Řez ořešáků se provádí v srpnu, kdy je strom obsypán nezralými plody. Řez provádíme právě v tomto období. Nelitujte znehodnocených nedozrálých plodů. Za rok se jich dočkáte v mnohem větším počtu.

Článek vznikl ve spolupráci s Semena-rostliny.cz a Pestovani.in

Titulní foto: Thinkstockphotos.com