Řez třešní a višní Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Na jaře řežeme větve o větším průměru než 3 cm, které jsme neřezali na podzim. Na podzim řežeme větve pouze menšího průměru. Obecně má třešeň korunu ve tvaru pyramidy. U třešně je třeba dbát na větší vzdálenost mezi hlavními větvemi. Je to z toho důvodu, že má třešeň velmi bujný růst. A větve by si tak velmi brzy stínily navzájem. Hlavní větev určitě neseřezávejte, rychle by vyrašily nežádoucí výhony. To by mělo za následek snížení úrody. Třešeň tvoří velké stromy a je vhodná pro velké zahrady. Pokud máte zahradu malou, pořiďte si vřetenový zákrsek, nebo višeň, která tvoří menší korunu.

Při řezu třešní mějte na paměti tyto 3 zásady – koruna by se měla skládat ze tří nebo čtyř základních větví. Zachovávejte větve, které z kmene vyrůstají pod úhlem 45°. Zbytečně nezkracujte nové výhony. Jen ty, které dorostou do délky víc než 60 cm.

ČTĚTE TAKÉ:

První 2–3 roky po výsadbě provádějte výchovný řez. Třešeň špatně snáší hluboký řez a obecně není vhodná k přesnému tvarování. Korunu tvarujte čistě jen, co se kvality úrody týče – prosvětlujte a odstraňujte konkurenční výhony. Větve zastřihujte a tvarujte na základ pyramidové koruny. Jednou za 2–3 roky sesaďte vrchol stromu na níže rostoucí větev. Po sklizni provádějte výchovný řez. Tímto řezem korunu pouze prosvětlujte.

Řez třešní a višní Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Před samotným řezem se na strom podívejte s odstupem. Zapamatujte si, která větev je nejslabší a která nejsilnější. Zakraťte nejslabší, a podle ní symetricky upravte ostatní. Základní kosterní větve by měly být v úhlu 45°. Určitě nenechávejte větve pod ostřejším úhlem. Ty odstraňte. Třešni postačí maximálně 5 kosterních větví.

Starší stromy – třešeň zmlazujte každoročně. Hlavní větev může růst nakřivo. Pokud se vám nelíbí, zbytečně ji nezkracujte a už vůbec ji zbytečně neodstraňujte. Zkracujte ji pouze v případě, že se strom vytahuje pouze do výšky. Každý třetí rok při sklizni můžete odříznout nejhořejší větve, i s třešněmi, které nelze sklidit (očešete si je až na zemi). Rány po řezu vždy zatřete štěpařským voskem, aby dřevo nepraskalo. Starší stromy můžeme zmlazovat průřezem až o 40 % objemu koruny. Řezem na podzim můžeme dát do pořádku i starší nebo velmi starý strom.

Článek vznikl ve spolupráci s Semena-rostliny.cz a Pestovani.in

Titulní foto: Thinkstockphotos.com