Řez ovocných stromů Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Řez neprovádějte na přímém slunci. Zahradnickými nůžkami odstřihněte postranní kořínky a spodní kořínky zastřihněte na 5 cm. Výhonek vinné révy zakraťte na jedno vyvinuté očko a nechejte nad ním čípek dlouhý asi 10 cm. Očko je tak řezem na čípek chráněno před vylomením. Čípek odříznete až na podzim hladkým řezem. Tento řez zatřete štěpařským voskem. Jestliže budete provádět výsadbu na podzim, výhonky nezkracujte, jen je dobře přihrňte zeminou, aby nezmrzly.

Řez první rok po výsadbě – dávejte pozor, abyste nenarušili rašící očka. Vinná réva má svá specifika při výsadbě. Je třeba je dodržovat i při řezu. Vinná réva je celá v zemi, nahrnuta zeminou nad očkem. Tomu se říká růvek. Růvek, který ji překrývá, musíte po deštích odhrnovat, aby se k očkům dostal vzduch, a zase opatrně nahrnovat zpět. Při této práci se snažte nepoškodit rašící očka. Po vyrašení ponechejte na keři jen dva výhonky. Pokud dosáhnou délky 20 cm, vyvazujte je. Jistě jste se již setkali s pojmem fazoch, např. při pěstování rajčat. Pak i při řezu vinné révy je třeba fazochy (neplodné výrůstky) hlídat a vylamovat, aby zbytečně nevysilovaly hlavní část rostliny.

ČTĚTE TAKÉ:

Řez druhý rok po výsadbě – na jaře vybalíme keře z obalu proti namrzání. Seřízneme výhonky. Seřízneme je tak, že z ponechaných výhonků vybereme ten výše postavený a seřízneme ho na 2 očka. Ten níže postavený seřízneme na jedno očko. Po odhrnutí růvku ze zeminy odstraníme rosné kořínky. Pokud se nám vinná réva více rozrostla, pak můžeme být jen rádi, a z nejvíce vyvinutého výhonu založíme rameno nebo kmínek budoucího keře. Druhý nejsilnější výhon seřízneme na jedno očko a ostatní výhony odstraníme. Během roku přirůstají další výhony a fazochy. Do podzimu mohou dorůst až do délky 1,5-2 m. Je čas vytvořit vinné révě kvalitní oporu. Na zimu opět nahrňte zeminu a vytvořte růvek, který ochrání očka před mrazem.

Řez ovocných stromů Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Řez třetí rok po výsadbě – jako každé jaro odhrneme růvek zeminy a odstraníme rosné klíčky. Vybereme ten nejsilnější přírůstek a ponecháme ho jako budoucí rameno nebo kmínek. Řez už budete dále přizpůsobovat podle tvaru, do jakého chcete tento keřík na své zahradě dostat. Podle toho zvolte i vhodnou oporu. Ve druhé polovině května třetího roku po vysazení vylamte přebytečné výhony. Vylamování provádějte proto, aby se réva prosvětlila a provzdušnila. Postupně začínejte vyvazovat výhony k opoře. Tento rok již budete mít první úrodu.

Řez vinné révy v dalších letech – vhodným řezem regulujete plodnost a celkový růst a tvar révy vinné. Řez provádíme v zimě – zimní řez, na jaře – jarní řez (vylamování) a v létě letní řez (zkracování letorostů).

Zimní řez – zimním řezem odstraňujeme jednoleté výhony, a podporujeme tak starší výhony k plodnosti. Tímto řezem také udáváme tvar keře. Řez provádějte pečlivě, abyste se zbytečně nepřipravili o úrodu. Je třeba dodržovat toto pravidlo: plodí jednoletý výhonek, který vyrůstá z dvouletého dřeva. Výhonky vyrůstající ze staršího dřeva bývají neplodné.

Révu upravujeme těmito řezy:

  • krátký řez – jednoleté dřevo zkraťte na jedno až pětiočkové čípky
  • střední řez – tento řez je vhodný pro všechny odrůdy révy, nechává se středně dlouhé plodné dřevo na 6-8 oček
  • dlouhý řez – ponechávají se na révě výhony na devět až deset oček
  • kombinovaný řez – na keři ponechávejte střídavě krátké čípky a dlouhé výhony na 9 oček

Podle toho, kolik oček na keři ponecháte, ovlivníte jeho intenzitu růstu. Čím méně oček ponecháme, tím bude růst bujnější. Nejlépe vinnou révu zastřihujte vinařskými nůžkami. Vždy používejte ostré nářadí. Na řez staršího dřeva použijte krátkou pilku s tenkou čepelí.

Řez vinné révy: (podle toho jaký způsob vedení jsme si vybrali a jak budeme vyvazovat)

Nízké vedení – tzv. vedení na hlavu – řez provádíme na čípky a necháváme střed hlavy prázdný. Jedno až trojočkové čípky ponecháváme po obvodu hlavy. Nejúrodnější je ponechat čípky se dvěma očky, ze kterých vyrůstají dva výhonky. Tyto ponechané výhonky na rok řežeme tak, že odstraníme výše postavený výhonek a níže postavený seřízneme na dvě očka.

Střední vedení – je nejběžnější, používá se hlavně pro velké výnosy. Na keři se ponechávají 1-3 kmeny. Na vrcholu každého kmene ponechejte jen jeden dvojočkový čípek. Při tomto způsobu řezu je starší dřevo max. do výšky 80 cm. Tento řez je vhodný na malé zahrádky a do kordónů.

Vysoké vedení – je nejjednodušší. Ušetří vám čas i přemýšlení, jak vinnou révu správně zastřihnout. Na keři vytvoříme postupným řezem jedno nebo dvojramenný kordón.

Článek vznikl ve spolupráci s Semena-rostliny.cz a Pestovani.in

Titulní foto: Thinkstockphotos.com