Poprvé v České republice jsou k dispozici certifikovaná kvalitní klempířství! Materiály se zárukou kvality, které byly prověřeny během desetiletí, jsou k dispozici již delší dobu. Materiál s takovou životností však vyžaduje zároveň i profesionální zpracování, které vydrží mnohá desetiletí. Kvalita práce se odráží v trvanlivosti a estetické hodnotě, ale také v postupu práce a organizaci. Kvalitní klempířství přináší nejen technicky funkční pracovní výkon, ale jeho kvalitu, která se prolíná všemi fázemi od úvodních rozhovorů až po předání hotového díla, vidí zákazník také v organizaci průběhu realizace. Certifikované kvalitní klempířství se pozvedává nejen díky odbornému řemeslnému zpracování v souladu s nejnovějším stavem techniky, ale také díky korektnímu postupu a organizaci – to představuje pro investory, vyhlašovatele veřejných soutěží a projektanty nejvyšší možnou míru jistoty v technickém i ekonomickém smyslu.

Zdroj: Rheizink