Výrobní závod na sádrokarton společnosti Rigips, s.r.o., získal bronzové ocenění v rámci auditu World Class Manufacturing (výroba světové úrovně). Získání tohoto titulu znamená oficiální vstup do společnosti závodů se světovou úrovní výroby.

Nezávislý audit v závodu v Horních Počaplech proběhl ve dnech 28.-29.6.2007 za přítomnosti nejvyšších kapacit zodpovědných za zavedení a auditování World Class Manufacturing (WCM) v koncernu Saint-Gobain pod vedením pana profesora Yamashiny, mezinárodně uznávaného odborníka v oblasti zvyšování produktivity a efektivity výrobních procesů.

Neustálé snižování výrobních nákladů, zdokonalování bezpečnostních standardů, profesionální údržba a rozvíjení lidských zdrojů jsou jen jedny z mnoha pilířů, které vytvářejí kompletní souhrn aktivit programu World Class Manufacturing. WCM není jen proces, je to způsob myšlení a prosazování pokrokových metod ve výrobě se zřetelem na neustálé zlepšování všech parametrů výrobního cyklu, začínající bezpečností práce a konče spokojeností zákazníka.

Radomír Kamler, ředitel výrobního závodu, komentuje situaci: „Cena, kterou jsme získali, je výsledkem dlouholeté práce, úsilí pracovníků a také uplatňování nástrojů a postupů ve všech aspektech našich aktivit. Je to program dlouhodobého rozvoje, nikoliv pouze krátkodobý projekt.“ A dodává: „ Jsem hrdý na to, že se náš výrobní závod může směle řadit ke světovým výrobcům i z jiných oborů, jako je např. Toyota, Volvo, Pirelli, Unilever, 3M, Bosch, kteří také získali ocenění WCM.“

Patrik Vančík, generální ředitel společnosti, doplňuje: „Radek Kamler a jeho tým dokázal svojí profesionalitou a nasazením, že oprávněně patří na špičku výrobních závodů v celosvětovém koncernu Saint-Gobain. Věřím, že stejně zaníceně budeme pokračovat v dosahování vyšších standardů s cílem získat stříbrný stupeň WCM a také v zavedení tohoto systému řízení do závodů Rigips na výrobu polystyrenu.“ A P. Vančík dodává: „Věřím, že se systematickou prací, zaměřením a v duchu motta závodu „Nic není tak důležité, aby to nešlo udělat bezpečně!“, to společně dokážeme.“

O společnosti Rigips, s.r.o.Společnost Rigips je významný výrobce a dodavatel sádrokartonových systémů, polystyrenových izolací a sádrových omítek a malířských stěrek Rimano. V České republice má již patnáctiletou tradici. Ve svých 3 výrobních závodech vyrábí produkty nejvyšší světové kvality srovnatelné s předními evropskými výrobci a splňuje nové normy zaváděné v EU. Díky své příslušnosti ke koncernu Saint-Gobain, který ročně vyčleňuje cca 345 mil. EUR na výzkum a vývoj, využívá společnost Rigips know-how z celého světa. Společnost Rigips je certifikována pro systém managementu jakosti dle EN ISO 9001:2000.www.rigips.cz

Zdroj: Rigips