Rigolování je hluboké prokypření půdy. Při rigolování se vynáší na povrch ze spodiny mrtvá půda. Je třeba ji oživit přidáním hnoje nebo kompostu.