Římsa je vystouplý kamenný, cihlový, dřevěný nebo štukový prvek, který vodorovně člení stěnu a chrání stěnu budovy, okno nebo dveře, a zdobí fasádu.