Jak známo, v životě je vždycky něco za něco. Odborníci najednou konstatují, že opatření vedoucí k energetickým úsporám vedle svých přínosů vedou také ke znehodnocování kvality vnitřního prostředí budov. Moc nahlas se to zatím neříká, ale statistika alarmuje přesvědčivě: Pro celou Evropu byl v několika minulých desetiletích typický pokles velikosti objemu větraného vzduchu, až někam na polovinu někdejších čísel! Mohou za to procesy, které jsme si všichni ještě nedávno jen pochvalovali. Ale najednou se zjišťuje, že neprodyšný a teplo tedy dobře uchovávající plášť domu není výhradně velkou výhodou. A že ta nová, funkčně dokonalá, perfektně těsnící plastová okna sice teplo udrží, ale zároveň tak trochu škodí. Čerstvý zdravý vzduch, kdysi mimoděk nepřetržitě proudící netěsnostmi rámu primitivního okna dřevěného, byl vlastně vítán.

Ale stále by se toho tolik nedělo, kdyby po stavebních odbornících a statisticích nepřišli se svým pohledem na věc rovněž lékaři. Jejich konstatování je strohé, ale trochu z něho mrazí: Většina běžných nemocí dnes úzce souvisí s nedostatečným větráním domů a bytů.

Kontraproduktivní úspory

Zdravotníci tedy vědí, co je jednou z příčin zvyšované nemocnosti, takže hned svoje závěry rozvádějí. Chabé větrání způsobuje nejen nebezpečnou koncentraci oxidu uhličitého, ale někde například také radonu. A případné úspory tepelné energie omezeným větráním mohou být dokonce kontraproduktivní. Zvyšují se totiž náklady na zdravotní péči! Někde se sice uspoří, aby jinde se vydalo víc, než kolik činila ona úspora.


Systém větrání založený na přirozeném přívodu čerstvého vzduchu má mnoho výhod. Jedná se o správnou volbu zdravého větrání, protože čerstvý vzduch je přiváděn přímo. To také přináší úsporu energie, jelikož není potřeba žádné energie pro větrání a přívod čerstvého vzduchu.


Větrání přirozené, rozumějme pomocí občasně otevřeného okna plus permanentní spontánní ventilací netěsnostmi pláště budovy, je samozřejmě minulostí. Pochopitelně nevolejme po nezateplených stěnách, po dírách ve střeše, či po zkroucených rámech dřevěných oken. K moderním stavbám patří odpovídající technologie. V tomto bolavém případě pak rozhodně větrání řízené. Pracuje efektivně a kontinuálně.

Osvětu i praktické instalace ve prospěch zdravého klimatu v obytných budovách vedou v Česku už několik roků pod pojmem AirComfort společnosti BEAM ČR a SMART-VAC. Na řešení úkolu se v minulosti skvěle podepsaly technologie Electrolux a nedávno do systému účinně přibyly jednotky řízeného větrání RENSON. Stojí za nimi proslulý belgický výrobce. Jeho počínání má už po dlouhá desetiletí jasnou vizi: Zabezpečit uživatelům obytných budov za všech okolností zdravý domov. Rozumějme tedy domov doslova napěchovaný čerstvým vzduchem!

Tepla dost, zdraví méně

Pro někoho možná překvapivě rozšířené pole působnosti své firmy komentuje jednatel společnosti SMART-VAC Lubomír Čermák: „Vycházíme z poznatků našich zákazníků, i z toho, co je o současných domech obecně známé. V budovách se totiž až dramaticky snížila kvalita prostředí! A v globálním měřítku už najednou není největším problémem energetická náročnost či nenáročnost budovy, ale stav hygieny jejího prostředí. Ano, ve většině moderních či nedávno modernizovaných domů je dostatek tepla. Ale v těch domech bohužel většinou není zdravě! Technologie RENSON jen reagují na tuto skutečnost.“

RENSON prostřednictvím společností BEAM ČR a SMART-VAC nabízí ucelenou řadu ventilačních technologií, které zajistí zdravé vnitřní prostředí nejen v rodinných i bytových domech, ale také ve školách, administrativních budovách, výrobních provozech a obchodních centrech. RENSON proslul mimo jiné originálním systémem Healthbox, který efektivitou své činnosti překonává konkurenci o třídu! Doslova kreativní větrací systém Healthbox mimo jiné umožňuje větrat až jedenáct místností, přičemž pracuje pouze v těch, kde je to v danou chvíli žádoucí.

K větrání určených prostorů dochází v případech produktů RENSON s vysokou mírou efektivity a s důrazným zaměřením na energetickou úspornost. Podstatné je v tomto případě rovněž mimořádné estetické provedení všech součástí systému.

(cb)


  • SMART-VAC s. r. o., Na Hroudě 3317/22, 110 00 Praha 10

www.smartvac.cz

  • BEAM ČR s. r. o., V Areálu 1227, 252 42 Jesenice u Prahy

www.beam.cz