Na prvopočátku stojí územní řízení. V jednoduchých případech jej lze na žádost spojit s řízením stavebním – proběhne pak spojené stavební a územní řízení. Lze to udělat i bez řízení: u malých domů do 150 m² zastavěné plochy lze postupovat na ohlášení.

Inženýring

Seznam požadavků pro získání stavebního povolení si vyzvedneme na stavebním úřadu. A začneme obíhat instituce a sbírat razítka (nebo si seženeme odborníka na inženýring). Těmito požadavky jsou potvrzení, že pod naším pozemkem nevedou kabely telekomunikačních společností, řady plynových a elektrických podniků a podobně.

V územním řízení se rozhoduje o umístění stavby, její velikosti, hmotě, výšce a dopravním napojení. Ve stavebním řízení pak o detailech stavby – materiálech, barvách, stavebních otvorech, střeše apod.

Podle umístění pozemku je požadováno vyjádření správy povodí či lesní správy, v historicky chráněném území vyjádření odboru památkové péče. Vyjádření odboru ochrany prostředí určí, kolik pokácené zeleně je třeba po dokončení stavby nahradit. Dále je to vyjádření vodovodů a kanalizací, potvrzení o změření radonu na pozemku, údaje o projektantovi a prohlášení o vykonávání stavebního dozoru. Do podatelny městskému úřadu odneseme i projekt domu a přípojek ke stavebnímu povolení.

ČTĚTE TAKÉ:

Pokud nic nechybí, začne stavební řízení, jehož výsledkem bude kýžené stavební povolení. 10 dní mají sousedi a další dotčené osoby na námitky vůči projektové dokumentaci, po doručení všem zúčastněným (pokud se nikdo neodvolá) je po 15 dnech povolení v právní moci. Teprve tehdy se může začít stavět.

Povolení k odstranění stavby („demoliční výměr“)

Povolení k odstranění stavby vydá stavební úřad v podobném řízení, jako je řízení o povolení stavby. Pokud chceme přímo na místě staré stavby stavět novou, je nejlepší mít projekt nového domu označený jako rekonstrukci starého. Pak získáme současně povolení ke stavbě domu i k demolici původního. Výhodou je, že nemusíme žádat o nové číslo popisné.

EIA

Pokud si chceme postavit dílnu, pak se někdy nevyhneme posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Vliv na prostředí má i malá lakovna nebo truhlárna. Tedy provoz, který si řemeslník postaví na druhém konci velkého pozemku, kde má i dům k bydlení.

Povolení užívání stavby (kolaudace)

Od roku 2007 (v platnosti nový stavební zákon) odpadlo kolaudační řízení; stavební úřad vydává „kolaudační souhlas“. Na některé rodinné domy jej ani nepotřebujeme. Pokud kolaudační souhlas není třeba, stavebník po dokončení stavby oznámí stavebnímu úřadu, že ji chce začít užívat. "Oznámení o započetí užívání stavby" musí stavebnímu úřadu doručit nejméně 30 dní před zahájením užívání stavby.

Kdo to vyřizuje

Stavební úřad příslušného obecního úřadu – tedy tam, kde je stavba místně příslušná. Stavebnímu odboru adresujeme žádost o stavební povolení i vše ostatní.