Nejprve je třeba zajistit, že celá instalace je prováděna dle norem a zákonů, zahrnující například správné zemnění, přepěťovou ochranu a použití kvalitní kabeláže. Taktéž je důležité umístit střídače a baterie do bezpečných, nehořlavých a dobře větraných prostor.

Instalace bez kompromisů

Při montáži fotovoltaického systému je nezbytné dbát na to, že práci provádí certifikovaný odborník s potřebnými osvědčeními. Podle Matyáše Feruse ze společnosti Woltair je výběr kvalifikované firmy klíčový, aby se předešlo vadám vedoucím k potenciálním požárům.

Také Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) upozorňuje, že amatérská instalace může mít fatální následky, a proto důrazně doporučuje spolupráci s autorizovanými techniky.

Analýza rizik fotovoltaických systémů, bateriových úložišť a elektromobilů - Pavel Hrzina:

Zdroj: Youtube

Požár a fotovoltaika – reálné riziko?

Pokud jsou dodrženy všechny bezpečnostní protokoly, je riziko požáru způsobeného fotovoltaikou minimální. Nicméně v případě vzniku požáru je potřeba respektovat specifika fotovoltaických systémů při hašení. Jak zdůrazňuje Matyáš Ferus, existují metody, jak bezpečně zasáhnout, včetně použití vody za dodržení správných bezpečnostních vzdáleností.

Prevence a ochrana

Pro zachování maximální bezpečnosti jsou zásadní pravidelné kontroly a údržba systému. Revize by se měla provádět každé 2-4 roky a měla by zahrnovat důkladnou kontrolu všech částí systému. Dalším krokem je monitorování výroby elektřiny, což může pomoci včas identifikovat potenciální problémy.

Pojištění jako záchranná síť

Dobré je mít fotovoltaický systém pojištěný proti různým rizikům. Matyáš Ferus upozorňuje, že je důležité, aby hodnota fotovoltaického systému byla zahrnuta v pojistce, a to včetně krytí škod způsobených požárem a dalšími pojistnými událostmi.

Zdroj: hzscr.cz, ckait.cz