Řízkování rostlin je způsob vegetativního rozmnožování pomocí částí rostlin. Nová rostlina, která vznikne řízkováním, je klon mateřské rostliny, a tudíž má její vlastnosti – je s ní geneticky shodná. Je to technika, při které je kousek zdrojové rostliny umístěn do vlhké půdy, substrátu, kokosového textilního vlákna, pilin nebo minerální vaty. Řízek vytváří nové kořeny, stonky nebo obojí.